මගේ තැන ඉඳන් හිතල බලන්න” – අදෝනාවක් නොව ආරාධනයක්

තමාගේ ලියවිල්ල ලියැවෙන්නේ කවුරුන් උදෙසාද යන්න යෞවන ප‍්‍රබන්ධ කලාවේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. ඒ පොදු පාඨකයා ඉලක්ක කරගත් නිර්මාණයන්හි ‘පොදු’ හෝ සාමාන්‍යකරණය

Read more

පොතකින් දැනුන කවියක් – 08 – අශෝක කුලතුංග ලියයි

කෘතිය : සිඹිමි නිල් තුරු සිරස කතෘ : නයෝමි සිරිනාලි නවරත්න ප්‍රකාශනය : කවිවර අවසාන තත්පරය වෙනසක ඇරඹුමයි. සේනේහෙන් සිප

Read more