ජීවිතයට ආදරෙන් – 03 කොටස

කුස නොහොත් බඩ ශරීරයේ වැදගත්ම අංගයකි. මොලය කොතරම් ක්‍රියාශීලි වුවද එය ක්‍රියාකරවීමටද කුස පිරී තිබිය යුතුය. එහෙයින් බඩ ගෝස්තර වාදය

Read more

හිනාවුණ අතීතෙන් සිනහ ඔබ ගන්න – සුලෝචනා නිශාදි රූපසිංහ

අඬන්නට හිතෙනකොට ඇති තරම් අඬන්න කඳුළු තොටුපල අපේ මගෙ නමට ලියන්න අනාගතයට තුටින් ඉතිං පා නඟන්න හිනාවුණ අතීතෙන් සිනහ ඔබ

Read more