ලොව සුන්දරම හරිත දේශයේ සිට ලියමි ( අංක 05 ) – ඉරූ කොස්ගොඩ

යුරෝපයට සරත් ඍතුව නිමා වී ගෙන යනවා. ස්වභාව ධර්මයාගේ චමත්කාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අයර්ලන්තයට මේ දිනවල කඩින් කඩ ශීත සුළං සහිත

Read more

ලොව සුන්දරම හරිත දේශයේ සිට ලියමි ( අංක 04 ) – ඉරූ කොස්ගොඩ

මම පහුගිය සතියේ පොරොන්දු වූ පරිදි whitefriar street දේවස්ථානයේ සුවිශේෂී සිද්ධස්ථාන කිහිපයක් ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඉතින් එන්න මාත් එක්ක

Read more