හිනාවුණ අතීතෙන් සිනහ ඔබ ගන්න – සුලෝචනා නිශාදි රූපසිංහ

අඬන්නට හිතෙනකොට ඇති තරම් අඬන්න කඳුළු තොටුපල අපේ මගෙ නමට ලියන්න අනාගතයට තුටින් ඉතිං පා නඟන්න හිනාවුණ අතීතෙන් සිනහ ඔබ

Read more

දාන්නෙපා තුට්ටුවට,,මේවා හුස්ම ඇහිදන් කන ජීවිත – ඉෂාරා අලහකෝන්

ඉඩෝරයකට පස්සේ, වැස්ස එනවලු කව්ද කිව්වෙ ඒක මොන බොරුවක්ද මේ කාශ්ටකෙ පිච්චෙන්නෙ කාලයක් තිස්සෙ තට්ට තනියෙන්මයි ජිවිතේ බර ලෑල්ලක තියාගෙන

Read more