මිදෙන්නට බැරි තැනක අතහරිමු අපි අපව – මේනුකා දම්සරණී

කියන්නට බොහෝ දේ ඇතත් ඔබට අසන්නට ඉඩක් ඇති දිනෙක ඔබ අසන්නට රිසි විටෙක කියන්නට ඒ සියල්ල සිත් පසෙක පරිස්සමට තබා

Read more

සුරක්ෂිත ලොවක් තනන්නට නොහැකි වූ….. අපි හැමෝම අසමත්. මේනුකා දම්සරණී – 2019.11.04

ගසක උස අත්තකින් මලක් වැටෙන විට ඉන් පොළවට රිදුම් දෙන්නේ නැත. ඒත් සමහර මල් බිම වැටෙන්නේ ම පොළවට දරාගන්නට බැරි

Read more

අඩ සඳ සහ පුන් සඳ… මේනුකා දම්සරණී – 2019. 05. 17

-සිහළ ජනයිනි රුහුණු මායා පිහිටි රටේ දමිල ජනයිනි යාපා පටුනේ මඩකලපුව තිරිකුණාමලේ මුස්ලිම් ජනයිනි බේරුවල හම්බන්තොට තිහාරියේ උරය පළා සැතකින්

Read more

විඩාබර නොවනු මැන පේ‍්‍රමය….. මේනුකා දම්සරණී 2019.02.27

පියසටහන් නොරැඳෙන රළුපරළු පොළවක කඳුළකට හැකිනම් පැල්ලම් අඳින්නට දෑස් කලූ වලාකුළු මිරික මිරිකා හඩන්නට මට කුමට අවසර අහසින්. පොළවක තෙත

Read more

මම මන්ද්‍රී බිසව වෙන්නම්……. මාධ්‍යවේදිනී මේනුකා දම්සරණි

සාරා සංඛ්‍යය කල්ප ලක්ෂයක් දුර පේ‍්‍රම පාරමිතාවක, නිමාව පෙනෙන මානයේ, පේ‍්‍රමයේ දාන පාරමිතාව පූරණය කළ මොහොතයි ඒ. පේ‍්‍රමය වෙනුවෙන් සියල්ල….

Read more