අවුළුවා පේ‍්‍රම අග්නිය, නිවී යා හැකි ද ඔබ හට – මේනුකා දම්සරණී

අත්හැරිය යුතු ම තැනදී අත්හරින්නට සිතා ළං ළංව වෙන් ව යා නොදී සංසාරයක් නිමා කළ සිදුහත් – යශෝධාරා, ඒ පේ‍්‍රමය

Read more

මිදෙන්නට බැරි තැනක අතහරිමු අපි අපව – මේනුකා දම්සරණී

කියන්නට බොහෝ දේ ඇතත් ඔබට අසන්නට ඉඩක් ඇති දිනෙක ඔබ අසන්නට රිසි විටෙක කියන්නට ඒ සියල්ල සිත් පසෙක පරිස්සමට තබා

Read more

සුරක්ෂිත ලොවක් තනන්නට නොහැකි වූ….. අපි හැමෝම අසමත්. මේනුකා දම්සරණී – 2019.11.04

ගසක උස අත්තකින් මලක් වැටෙන විට ඉන් පොළවට රිදුම් දෙන්නේ නැත. ඒත් සමහර මල් බිම වැටෙන්නේ ම පොළවට දරාගන්නට බැරි

Read more

අඩ සඳ සහ පුන් සඳ… මේනුකා දම්සරණී – 2019. 05. 17

-සිහළ ජනයිනි රුහුණු මායා පිහිටි රටේ දමිල ජනයිනි යාපා පටුනේ මඩකලපුව තිරිකුණාමලේ මුස්ලිම් ජනයිනි බේරුවල හම්බන්තොට තිහාරියේ උරය පළා සැතකින්

Read more