විභාග කියන්නේ ජීවිතේම නෙවෙයි.. ට්‍රයි කළොත් ගොඩදාන්න පුළුවන් කෑල්ලක්

ළඟ එන අගෝස්තුව කියන්නේ හුඟක් දෙමාපියන්ගේ බලාපොරොත්තු වලට දරුවන් විසින් පණ දෙන මාසයක්.දෙමාපියන් වුවත් නො ඉවසිල්ලෙන් හුස්ම ගන්න කාලයක්.උසස් පෙළ

Read more

“හිත හොද ගෑණි හැමදාම බඩින්.” ඒ හින්දා බැහැ කියන්නත් ඉගෙන ගන්න.

ජීවිතේට විවිධ අය එනවා යනවා. එහෙම එන අතලොස්සක් ජීවිතේ ඉඩක් අරගෙන ජීවිත වල කොටස්කාරයෝ වෙලා අපි එක්කම ජීවත් වෙනවා. සමහර

Read more