පොතකින් දැනුන කවියක් 19 – අශෝක කුලතුංග

කෘතිය : රෝස නිල් පාට හීන කතෘ : වින්යා ජයසේකර ප්‍රකාශනය : ගොඩගේ ….වැස්සකට පසු…. දිගු නියං සමයකට පසු කලාතුරකින්

Read more

පොතකින් දැනුන කවියක් 18 – අශෝක කුලතුංග

කෘතිය : යළි ගලා යනු පිණිස කතෘ : රංජිත්මල්ලියාවඩු ප්‍රකාශනය : ග්‍රැෆිකෙයා වානේ අසිපත්. සක්‍රිය ව සුළං මයිනහම අවුළුවා සූරිය

Read more

පොතකින් දැනුන කවියක් – 18 – අශෝක කුලතුංග

2001 වර්ෂයේ “කළුවර සඳ මඬල” නම් කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන් කලඑළි බසින රුවින් බුද්ධික කවියා සයිබර් අවකාශය ඉතා ම හොඳින් තම වැඩ

Read more

පොතකින් දැනුන කවියක් – 17 – අශෝක කුලතුංග ලියයි

කෘතිය : එදා එහෙම දවසක් කතෘ : චමත්ක කවීන් බණ්ඩාර ප්‍රකාශනය : කැන්ඩි ෆාස්ට් පිං කරන මාළුවෝ. වළාකුළු බැම්මෙ ත්‍රිකෝණ

Read more

පොතකින් දැනුණු කවියක් – 15 – අශෝක කුලතුංග ලියයි

කතෘ : රංජිත් කෝරළේ කෘතිය : මට අහිමි මං ප්‍රකාශනය : සරසවි කාක්කාගේ ලියමන. පැණි වරක ගස මුදුනෙ තිබුණේ අපේ

Read more

පොතකින් දැනුණු කවියක් 14 – අශෝක කුලතුංග ලියයි

කෘතිය : ස්වප්නයක සමාප්තිය. කතෘ : සංජීවනී අමුණුගම. ප්‍රකාශනය : සන්තුෂ ප්‍රකාශන. කටුමැටි, සියුමැලි. කටුමැටි උනත් මටත් තියෙනවා සියුමැලි හිතක්

Read more