මොනාලිසා -රෝමයට ලඟ පාර – 14 – පියුමි ජයකලණි ලියයි

“මොනාලිසා” නම් ලෝ ප්‍රකට සිතුවම පුනරුද සමයේ සිටි ශ්‍රේෂ්ඨ කලාකරුවෙකුගේ නිපුණත්වය විදහාපාන කැඩපතක් බඳුය. “ලෙයොනාර්දෝ දා විංචි” ගේ මොනාලිසා සිතුවම

Read more

පලස්සො වැක්කියෝ -රෝමයට ලඟ පාර – 13 – පියුමි ජයකලණි ලියයි

පලස්සො වැක්කියෝ මෙම ගොඩනැගිල්ල වර්ෂ 1299 දී ‘අර්නෝල්ෆො දි කාම්බියෝ’ විසින් ඉදි කරන ලදී. මෙහි තිබූ පළමු බලකොටුව ‘මෙඩිචි’ පරම්පරාව

Read more

පියස්සා දෙල්ලා සිඤ්ඤොරීයා ( සිඤ්ඤාරියා චතුරස්‍රය)-රෝමයට ලඟ පාර – 12 – පියුමි ජයකලණි ලියයි

ප්‍රධාන ආගමික මධ්‍යස්ථානයක් වන ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරයේ ‘දුඕමෝ දේවස්ථානයට හා ‘උෆීසි ගැලරි’ ට නුදුරින් ඇති 18 වන ශතවර්ෂයේ ඉදිකෙරුණු ‘පියස්සා දෙල්ලා

Read more

ජොත්තො ගේ ඝණ්ඨා කුළුණ -රෝමයට ලඟ පාර – 11

වර්ෂ 1334 දී ‘ජොත්තො’ විසින් ‘පියස්සා දුවෝමො’ හි ඇති ඝණ්ඨා කුළුණ නිර්මාණය කර ඇත. “ෆිරෙන්සෙ” නගරවාසීන්ට අවශ්‍ය වූ අයුරින් ම

Read more

PIAZZA DEL DUOMO  (“දුවෝමො” චතුරශ්‍රය – ෆිරෙන්සෙ) රෝමයට ලඟ පාර – 10

Piazza del Duomo ( “දුවෝමො” චතුරශ්‍රය) යනු ෆිරෙන්සෙ යෙහි හදවත ය. DUOMO (දිවෝමෝ) යනු ඉතාලියෙහි ආගමික බල ප්‍රදේශයක පිහිටි මධ්‍යස්ථානයක්

Read more

යුරෝපයේ කලා පුරහඳ ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරය – රෝමයට ලඟ පාර – 09

‘ෆිරෙන්සෙ’ නම් පුරාණ ඉතාලියේ අගනුවරයි (වර්ෂ 1865 – 1870) . ඉතාලියෙන් යුරෝපයට දායාද වූ පුනරුදයෙ හි ආරම්භය සිදුවූයේ ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරයෙනි.

Read more

ගැලීලියෝ හමුවෙන්න රෝමෙට එන්න – රෝමයට ලඟපාර – 08

නූතන විද්‍යාවේ පියා – ගැලීලියෝ ගැලීලි (1564-1642) මධ්‍යතන යුගය අගභාගයේ දී ඉතාලියෙන් බිහිවූ ප්‍රබල චරිතයකි “ගැලීලියෝ ගැලීලි.” වංශාධිපති රදල පෙළපතකින්

Read more

මයිකල් ආන්ජලෝ චතුරශ්‍රය – රෝමයට ලඟ පාර – 07

ඉතාලියේ සුන්දර නගරයක් වන “ෆිරෙන්සෙ” නගරය වර්ෂ 1865 දී ඉතාලියේ අගනුවර බවට පත්විය. ඉතාලියේ අගනුවර වශයෙන් “ෆිරෙන්සෙ” නගරය ගොඩ ගැනීම

Read more

පොම්පෙයි නගරය – රෝමයට ලඟ පාර – 06 ( පියුමි ජයකලණි ලියයි )

ලොව ජනගහනය වැඩි වන කල්හි භූමිකම්පා, ත්සුනාමි, නායයෑම්, ගංවතුර වැනි ස්වභාවික විපත් මගින් මිනිස් ජනගහනය පාලනය කරයි. මෙය සොබාදහමේ නීතිය

Read more