බුද්ධ රාජ්‍යයට මඩුවළිගයෙන් තැලීම හා රතන හිමිගේ මන්ත්‍රී පට්ටම

හෙළ උරුමය බිහිකිරිමට මූලික නායකයෙකු වූ අතුරලියේ රතන හිමියන්ට දැන් එම පක්ෂයෙන්ම කෙනෙහිලි කම් සිදුව ඇති බව ලොවට රහසක් නොවන්නේය. එක් පැත්තකින් සද් භාවයක් පෙන්වන හෙළ උරුමයේ වත්මන් නායකයින් මේ සැරසෙන්නේ තමන්ට එරෙහිව මතයක් ඉදිරිපත් කරන සිටින හෙළ උරුමයේ නිර්මාතෘවරයාට එරෙහිව අවි අමෝරන්නට වීම මෙහිලා ඇති ඛේදජනකම තත්වයය.


ලංකාවේ බූදල් ප්‍රශ්න හා අයිතිවාසිකම් ප්‍රශ්න වැඩිපුරම ඇත්තේ පන්සල් වල වීම ජනතාව අතර නොරහසකි. එහෙත් ඔවුන් සමාජයට වදාරන්නේ කිසිම දෙයක ලෝභී කමක් උපදවා ගත යුතු නොමැති බවයි.
රතන හිමියන්ගේ මන්ත්‍රි ධුරය සම්බන්ධයෙන් පෙර කී ගිවිසුම් ඇතුවා හෝ නැතුවා මෙවැනි මන්ත්‍රීධුර ලෝභයක් පිළිබද ලොවට පෙන්වා සිටිම තමන් දෙසන දහමට කෙසේ ගැලපේද යන්න සම්බන්ධයෙන් සිතා බැලිය යුතුමය.
මෙවැනි කමිටු පත්කිරිම මගින් සිදුවන්නේ ලෝකයාට පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් විනයක් යැයි හඩගා පැවසීමට වුවත් සත්‍ය වන්නේ තමන් වෙතින් වෙනත් මතයකට ගිය රතන හිමිගේ මන්ත්‍රී ධුරය හැඩිගල්ලේ හිමියන් හෝ වෙන්ත අයෙකු විසින් ඩැහැ ගැනීම පමණක් බව පැවසිය යුතුමය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *