කුණු ලොරි ආවොත් ගිනි තියනවා.. – නුවන් බෝපගේ

මීතොටමුල්ල කුණු එපා යැයි විටින් විට කුණු කන්ද අවට ජනතාව පාරට බැස උද්ඝෝෂණය කලේය. බැරිම තැන ඔවුන් ආණ්ඩුවට දැනෙන සේ මාර්ග හරස් කරමින් විවිධ දේශපාලනඥයින්ට පණිවුඩ පිට පණිවුඩ යවමින් බලකිරීම් කලේය. එහෙත් බිරි අලින්ට වීනා වැයීමක් වැනි වූ ඒ උද්ඝෝෂණයන් අවසන් වූයේ මළ මිනී 2කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වන විටත් බිලි වශයෙන් රැගෙනය. එහෙත් වත් මිය ගිය පිරිස් වැඩි වෙමින් පවතින්නේ බක් මහේ අවුරුදු සැමරීම් නිවෙස් තුළ සිදු කරමින් මේ අවවට පිරිස් නිවෙස් තුළ රැදී සිටි නිසාවෙනි. 

එකී උද්ඝෝෂණයන්ට සහභාගී වූවන්ද මේ වනවිට මියගොස් හමාරය එබැවින් කුණු කන්ද නාය යාමෙන් පසුවද කැරලි මර්දන ඒකකයන් ඒ අවට ගෙනැවිත් තිබුනේ මේ මජර පාලකයින් මිනිස් ජීවිත ඉල්ලා සටන් කරන ජනතාව වෙනුවට කුණුවලට ආසා බව සලකමිනි. එකී ඛේදවාචකය ගැන නුවන් බෝපගේ විසින් දැක්වූ අදහස්  වීඩියොවේ  දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *