රිවිර මාධ්‍යවේදීන් බඩගින්නේ …

රිවිර පුවත් පත් ආයතනය විසින් මැයි මාසයට අදාළ මාධ්‍ය වේදීන් සදහා ගෙවනු ලබන වැටුප් වාරිකය මේ වන තෙක් ගෙවා නොමැති බව රිවිර අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සදහන් කොට සිටී.
වරින් වර වැටුප් ගෙවීම් ප්‍රමාද වීම් දිගින් දිගටම සිදුවූ අතර මේ හේතුවෙන් පුවත් පත වෙනත් ආයතනයකට විකුණා දැමීම සදහාද යෝජනා ඉදිරිපත් වුවත් එයද පසුව වෙනස් කොට ඉහල කළමණාකාරීත්වය නැවතත් වැටුප් නිසි වෙලාවට දෙන බව පවසා පුවත්පත යළි ආරම්භ කළ මුත් ඒ වනවිට මාධ්‍යවේදීන් විශාල පිරිසක් නව පුවත් පතක් වෙත යාමට පියවර ගත්තේය.
එහෙත් සිටින පිරිසට ඉහල කළමණාකාරීත්වය විසින් වැටුප් නිසි වෙලාවට ලබාදෙන බවට පොරොන්දුව නවතා ගත්තද මේ වන විට මේ මාසය ගතව දින 17කට අධික ප්‍රමාණයක් ගෙවී ගියද වැටුප් ලබාදීමට මෙතෙක් පියවර නොගැනීම විසින් මාධ්‍ය වේදීන් අන්ත අසරණ වී ඇති බවද වාර්තාවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *