මහජන බැංකුවේ Green Selfie තරගයේ ජයග්‍රහකයෝ

මහජන බැංකුවේ Green Selfie තරගයේ ජයග්‍රාහකයින්ට තිළිණ පිරිනැමීම මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරි එන්. වසන්ත කුමාර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා මහජන බැංකුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සිදුකෙරිණි. මහජන බැංකුව ක්‍රියාවට නංවා ඇති පාරිසරික තිරසාරභාවය පිළිබඳව ප්‍රතිපත්තීන්ට සමගාමීව මෙම තරගය පැවැත්විණි.

එහිදී මහජන බැංකුවේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ තමන්ගේ හරිත සෙල්ෆියක් සම`ගින්් Green Selfie- හරිත පරිසරයක් ගොඩනැගීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව හොඳම අදහස් ඉදිරිපත් කළ තිදෙනෙක් ජයග්‍රාහකයින් ලෙස තෝරා ගැණිනි.

අගෝස්තු මාසයේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස මධුවන්ති කරුණාරත්න මහත්මිය, සැප්තැම්බර් මාසයේ ජයග්‍රාහිකාව ලෙස දිනුලි ද සිල්වා මෙනෙවිය සහ දෙසැම්බර් මාසයේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස අනුරාධ නානායක්කාර මහතා තෝරා ගැණිනි. ඒ අනුව මහජන බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම සංචාරක නිකේතනයක හරිත නිවාඩුවක් ගත කිරීමේ අවස්ථාව ඔවුනට හිමිවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *