වාද විවාද මැද ඔක්තෝබර 01 දා හම්බන්තොට වරාය චීනයට දීම ස්ථිරයි

යහපාලන ආණ්ඩුවේ විකුණා දැමීමේ හරයන් කවර විවාදයන් මැද්දේ වුව සපල කර ගැනීම අනිවාර්යක් කර ගනිමින් හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය ලබන ඔක්තෝබර් මස 01 වන දා චීනයේ චයිනා මර්චන්ට් සමාගමට භාරදීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

හම්බන්තොට වරාය බදුදීමට අදාළව ඉකුත් දා අත්සන් කළ ගිවිසුමට අදාළව මෙම භාරදීම සිදුවනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

හම්බන්තොට වරායෙන් සියයට 80ක කොටස් චයිනා මර්චන්ට් සමාගමට ඉතිරි සියයට 20 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියටද වන සේ වසර 99ක බදු පදනමකට චයිනා මර්චන්ට් සමාගමට වරාය බදු දී තිබේ.

ගිවිසුම හරහා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.16 ක මුදලක් රජයට ලැබීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *