කලාව යොදා විරෝධතාවන්ට පොලිසියෙන් බාධා

දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා අද අලුත් කඩේ උසාවි සංකීර්ණයඉදිරිපිට සිදුකළ විරෝධතාවයට සහභාගී වූ කලා කරුවෙකු සිය විරෝධය කලානිර්මාණයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
එහෙත් පොලීසිය විසින් ඊට විරෝධය දැක්වූ අතර ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබීය. එහිදී ඔහු සදහන් කොට සිටියේ තමන් කලා නිර්මාණයක් ලෙස තම විරෝධය දක්වනු ලැබූ බවත් එයට විරුද්ධ වන්නේ කුමන හේතුවක් මතද යන්නයි.
කෙසේ නමුත් පොලීසිය විසින් සදහන් කොට සිටියේ මුහුණ ආවරණය කොට පවත්වන ලබන විරෝධතාවන්ට ඉඩ දිය නොහැකි බවයි.
කෙසේ නමුත් විරෝධතා කරුවන්ගේ බලපෑම මත එකී අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළකුණු අතර උද්ඝෝෂකයන් විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබූවේ විරෝධතාවයන් ආණ්ඩුවට ආවශ්‍ය පරිදි මර්දනය කිරීමටත් එයට අනුගත ලෙස හැසිරීමත් සිදු කිරීම කුමන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණයක්ද යන්න විරෝධතා කරුවන් මෙහිදී ආණ්ඩුවෙන් හා පොලීසියෙන් විමසා සිටියේය‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *