ළං නොවිත් වෙන් නොවෙන මානුෂීය බැඳීම් – මේනුකා දම්සරණි

මේ, බැඳීමක් ගැන කතාවක්…

ජීවිතේ ශක්තිමත් කරන්නේ බැඳීම්. ජීවිතය ජීවත් කරවන බලාපොරොත්තු ඇතිවෙන්නේ බැඳීම් නිසා.

ජීවිතේ සමීප දුරස්ථ අප්‍රමාණ බැඳීම් තියෙනවා. ඒ අතරින් සමහර සුවිශේෂී බැඳීම් තියෙනවා.

ඒ අතරිනුත් සමහර බැඳීම්වලට නමක් දෙන්න බෑ. මගේ මිතුරෙක් දවසක් කිව්වා එහෙම බැඳීමකට නමක්.

මානුෂීය ගනුදෙනුවක්… මේ බැඳීම නිය තුඩකින්වත් ළං නොවී හදවතින් බැඳෙන බැඳීමක්…

සමහර බැඳීම් ළං නොවී බිඳි බිඳී යනවා. සමහර බැඳීම් බිඳි බිඳී ළංවෙනවා.

ඒ අතරින් සමහර බැඳීම් මානුෂීය ගනුදෙනුවක්, කලාතුරකින් ඇතිවෙනවා කාලෙකදි අසීමිතව ළං ළං වෙලා කාලයත් එක්ක ම දුරස් වෙන.

ඒක දෙපාර්ශවයේ සිතුවිලි ආකල්ප සහ අනෙකා ගැන ඇති විශ්වාසය සහ ගෞරවය මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.

ඔබ එහෙම බැඳීමකින් මිදිලා ගොඩක් ඈතට ගිහින් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබේ පියවර දිහා තවත් කෙනෙක් ඒ සමුගත්ත අන්තයේ නැවතිලා බලන් ඉන්නවා වෙන්න පුලුවන්…

ඒ, ඔබට මනින්න බැරි හිතක ඔබත් නොදුටුව ඔබ ගැන අසීමිත ගෞරවයත් ආදරයත් නිසා වෙන්න ඇති…

එහෙම බැඳීම් ළං නොවීත් දුරස් නොවී පවතිනවා. ඔබ දවසක ආපහු හැරිලා බැලුවොත් එ බැඳීමේ,ආදරයේ,ගෞරවයේ බර ඔබට දැනේවී.

ඒක, ළං වුණත් වෙන් වුණත් එය ප්‍රේමයට බාධාවක් නොවුණු ප්‍රේමයක් ගැන කතාවක්..

ඇස්වලින් කියන තොල්වලින් මවන ආදරේකට වඩා හදවතින් බැඳෙන සෙනෙහසක් වටින්නෙම ඒකයි…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *