අධිකරණ සංවිධාන සංශෝධන පනත සම්මතයි

විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ ස්ථාපිත කිරීමට අදාල අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අද (09) පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.
එම පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය අද පැවති අතර එහිදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 119 ක් ලැබිණි. විරුද්ධව ඡන්ද 52 ක් ලැබුණු අතර ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 67 කින් පනත් කෙටුම්පත සම්මත විය.

මෙම පනතේ සමහර වගන්ති ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බැවින් ඒ සඳහා තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්‍ය බව පසුගියදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළේය. ඒ අනුව අද අධිකරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය විසින් එම කරුණ සංශෝධනය කර ඉදිරිපත් කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *