නොලැබීම සහ ලබානොගැනීම – මේනුකා දම්සරණී

ජීවිතේ කියන්නෙම සටනක්. අපි අපිට ලැබුණු දේවල් රැකගන්න, නොලැබුණු දේවල් ලබාගන්න කරන නොනවතින සටනක්.

ගොඩක් වෙලාවට අපි බොහෝ දේ වෙනුවෙන් ටිකක් හෝ ගොඩක් උත්සහ කරලා නොලැබුණා ම ඒක අත අරිනවා. අපි නිදහසට කියන කාරණාව ‘නොලැබීම’. නැත්නම්, ‘ලැබෙන්න තියෙන දෙයක් නම් ලැබෙනවා. ඒක ලැබෙන්න ඕන නැති දෙයක් ‘කියලා අපි හිත හදාගන්නවා.

ඒත් සමහරු ඉන්නවා කවදාවත් ලබාගන්න බැරිවෙයි කියලා මුළු ලෝකෙම කියද්දි තමන්ටත් දහස් වතාවක් එහෙම හිතෙද්දි තමන් ගැන විශ්වාසෙන් බොහෝ දේවල් ලබාගත්තු. ඒ අය අවසානෙ විඳින්නේ නිකන්ම ජයක් නෙවේ. ඔවුන් හොඳ සටනක් කරලා තමන්ට ඕන දේ කොහොම හරි දිනාගත්ත අය.

සමහර තැන්වලදි අපිට හිතෙනවා සමහර දේවල් අතහරින්න. අතින් වගේම හිතිනුත්. ඒවා අපිට අයිති නෑ කියලා හිතනවා. නැත්නම් ඒ දේවල් අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් තමන් ගැන අභිමානයෙන් විශ්වාසයෙන් සටන් කළොත්, අන්තිමම මොහොත වෙනකම්, නොලැබීමටවත් බෑ අපි දිනන දේ අපිට අහිමි කරන්න. එහෙම දිනපු අය මගේ ජීවිතෙත් මට හමුවෙලා තියෙනවා. ඒ අයගෙන් මම ඒ පාඩම ඉගෙන ගත්තා.

සමහර දේවල්නම් අතහැරුණට කමක් නෑ. ඒ දේවල්වල ඇත්තටම වටිනාකමක් නැත්නම්.

ඒත් සමහර දේවල් තියෙනවා, අන්තිම මොහොතටත් එහා සටන් කරලා ලබාගන්න තරම් වටින. ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දිනාගන්න ඕන. පුළුවන් හැම කැපකිරීමක්ම කරලා. විශ්වාස කරන්න ඔබව. ඔබේ අභ්‍යන්තර වටිනාකම්. ඔබේ අභිමානය. සටන් කරන්න දිගට ම. හිතන්න ඒ ඔබේ අයිතිය කියලා. ඒ දේ ඔබ වෙනුවෙන්ම ඇති දෙයක්, ඒ නිසා ඔබ කෙසේ හෝ එය ලබාගත යුතු බව.

අසීමිතව ඔබ ඔබව ම විශ්වාස කරන්න. ඔබ දහස් වරක් ගතින් වගේම සිතිනුත් ඇද වැටේවි. ඒත් ඔබ එක වරම නැගිටින්නේ යෝධ ජයග්‍රහණයක් එක්ක. ඒ ජයග්‍රහණයේ වටිනාකමත් සතුටත් වැඩිවෙන්නේ ඔබේ සටන අනුව.

එහෙම දිනන දෙයක් ඔබෙන් උදුරන්න කාටවත් බෑ. ඉතින් ඒ දේ රැකගන්න ඔබට අමුතුවෙන් වෙහෙසෙන්න ඕනෙත් නෑ. විශ්වාසය තමයි ඔබේ හොඳම මිතුරා. හොඳම උපදේශකයා.

නොලැබුණු දේවල් ලබාගන්න සටන් කරනවා වගේම ලැබිලා ගිළිහුණු දේවල් ලබාගන්නත් අපි සටන් කරනවා. ඒ, ඒ දේවල්වල වටිනාකම ඒ දේ අපිට අහිමි වුණාම සිය දහස් ගුණයකින් වැඩිපුර දැනෙන නිසා.

ඉතින්… ඒ තමයි ඔබට ලැබිය යුතුම දේ. අහිමි වුණු ඔබේ අයිතිය වෙනුවෙන් ඔබේ සටන මේ මොහොතෙම පටන් ගන්න. මේ තමයි හොඳම වෙලාව. හෙට හිනාවෙන්න පුලුවන් කියලා විශ්වාස නම් අද පොඩ්ඩක් අඬන්න බයවෙන්න එපා.

මේනුකා දම්සරණී
2018.08.12

One thought on “නොලැබීම සහ ලබානොගැනීම – මේනුකා දම්සරණී

  • August 14, 2018 at 8:02 am
    Permalink

    “හෙට හිනාවෙන්න පුලුවන් කියලා විශ්වාස නම් අද පොඩ්ඩක් අඬන්න බයවෙන්න එපා.” මුළු කතාවම සාරංශගත වෙලා මේ වචන ටික ඇතුලේ තිබුණා.. ❤️❤️❤️

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *