සෑම ප්‍රහර්ෂයකම පතුලෙත් තියෙනව කතාවක් – (චින්තක සමන් හේරත්)

අකුණකින් අපයෝජනයට ලක් වූ
වලාකුළක ඇසගින්
දියවී වැටෙන කදුළකින්
කෙත් වතු සාර කරනට
පුළුවන්ද ගොවියනේ තොපට

හිරුගෙන් නිත්‍යානුකූලව වෙන්වූ
කහ පැහැති චන්ද්‍රා
පුංචි හා පැටියෙක්
ඇකය මත රුවාගෙන
පන්සල් කන්දට මුදුනින්
එබෙද්දී බෝධියට
නොදරුවෙක් නොවේ ඒ
චන්ද්‍රාගේ කැළලකැයි කියන්නට
පුළුවන්ද උවැසියනි තොපට

නිමාවෙන්නට පෙරාතුව
උන්මාදනීය වසත්තය
නටු අගින් වෙන් උන
අරලිය මලක පෙත්තක
කොපමන තියෙන්නට පුළුවන්ද
නම් නොදත් බඹරුනගෙ අතවර
වසන්තය මනහරයි කියන්නට
පුළුවන්ද කවියනේ අපිට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *