ජීවිතයට ආදරෙන් – 01

කාගේ උවමනාවකට හෝ මෙලොව එළියදුටු අපි කාගේ හෝ රටාවකට කාගේ හෝ තාලයකට, හැඬ ගැසීමකට, හුරුවීමට , නැතහොත් කාගේ හෝ පදයකට, පුරුදු පුහුණු වූයේ අතපය ඔසවා ගැනීමට පුරුදු වූ දින පටන්ය. මිනිසා බොහෝම අපූරු නිර්මාණයකි. අප සතු සුවිශේෂ හැකියාව වන්නේම හැඩ ගැසීමට ඇති හැකියාවයි.
කවුරුන් හෝ නොදන්නා බලවේගයක් විසින් කවදාහෝ දිනක ගොඩ නගන ලද ක්‍රමවේදයකට අනුව අප නිරන්තයෙන් හැඩ ගැස්විමට පොළඹවයි. ඉතිං කෙතරම් නම් අපූරුද විවිධ වයස් මට්ටම් වල කාලය සහ පුද්ගල වශයෙන් ළමා කාලය, තරුණ කාලය, මහලු ආදී වයස් දක්වා අපි දුවන අපූරුව. කාගේද මේ න්‍යාය පත්‍රය? අප වෙනුවෙන් මේ නිපදවූ ගොනු කරපු පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අප ඇද යන මේ ගොන් බානේ නියමුවා කවරෙක්ද? කිසිවෙක් නොදනී . එහෙයින් එය නොදන්නා බලවේගයකි.Image result for life style

කොහේ හෝ සිට මේ මේ වයසට මෙහෙම දැන් ඉගෙන ගනින්, දැන් රස්සාවක්, දැන් ගෙයක් දොරක් , වාහනයක්. ඔන්න හරි දැන් කසාදයක් දැන් හදපං ළමයි, දුවනවා නේද ?
මේ සියලු කාරණා අනුපිළිවෙලින් රටවකට කළා නම් සමාජය ඉදිරියේ බොහෝ වැදගත්. එහෙව් පුද්ගලයා සිය කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මේ ජීවිතයට අනුකූලව කාට හෝ අනුරූපව කාලය කළමණාකරණය කරමින් ජීවත් වූවෙකු බවයි.
නමුත් සත්‍යය එයදැයි හරියාකාරව ම දැන්නේ ඔහුව පමණී. මෙසේ ගෞරවණීය මරණයක් දක්වා ජීවිතය ගෙවූ ඔහු සැබැවින්ම තෘප්තිමත් මිනිසෙක්ද ? ඔහුගේ ජීවිතයෙන් දින කීයක් නම් ඔහුට රිසිසේ ගෙවා දැමූවේද ? ඔහුගේ තීරණ තීන්දු කොපමණක් සිය හදවතට එකඟදැයි හිතන්න යමක් අපට ඉතිරිද ?
කාටවත් ඕන නිසා ජීවතයක් ලබලා කාටවත් ඕන විදියට ජීවත් වෙලා, කවුරුවත් හිතන්නේ නැති වෙලාවක සමුගන්න, හැර යන්න නම් අපට රිසි සේ කළහැකි එකම එක දේ මොකද්ද ? එකම එක දේ ජීවත්වීම පමණයි. මෙහෙවු රටාවකට සම්මතයකට රිසි ලෙස හෝ සම්මතයට පටහැනිව ජීවත්වීම පමණයි. ඉතිං අපි ජීවත් වෙමුද ?

සනුරි තලගහගේ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *