ජීවිතයට ආදරෙන් – 02

ඉතිං ජීවිතය
කෙසේද වත ගොත?
අනේ දැන් ගෙවී ගොස්
මල් පිපුනු වසන්තය

ඉපල් වූ අතුපතර
ඉද හිටක පූදියි
නැවුම් මල් කැකුළු
දළුලා වැඩෙන්නට
තැත් දැරූ රිකිලිවත
අකලට …

ඔරලෝසුව දෙසැරයක් කැරකැවෙන කොට එක දවසක් උනාට, කැලැන්ඩරේ දවසක් , දෙකක් දවස් තිහක් ගෙවිලා ආයේ අලුත් පිටුවකින් දවස පටන් ගත්තම අපිට දැනෙන්නේ මාසයක් උනාට, ඒ වේග මාස 12ක් ගෙවිලා අපිට දැනෙන්නේ අවුරුද්දක් වුනාට දැනුනද එක මොහොතක්වත් ඒ ඔරලෝසුව කරකැවුවේ අපේ ජීවිතේ කියල. ඒ කැලැන්ඩරේ පිටුව පිටුව කඩලා දැම්මේ අපේ ජීවිත් වෙන්න තියෙන කාලේ අපේ ආයුෂ කියල. නෑ නේද ? අපිට දැනුනේ තවත් දවක් , තව මාසයක් , තව අවුරුද්දක් විතරයි නේද ?

Image result for life and dream
දවස ,මාස අවුරුදු අතරේ කැරකැවිලා කැරකැවිලා ගැලවිලා යන්නේ අපේ තුරුණු ජීවිතේ අර්ථවක් ද ? එක ටිකෙන් ටික ලස්සන කහපාට හම අවපාට වෙනකොට දීප්තිමත් ඇස් බොර පාට වෙන කොට විතරක් ඇතිද දැනිලා ? කාල ගිහින් කියල ? අපි ජීවත් වෙන කුමන වයසක උන්ත ඒ වයස ඒ කාලය අපේ ජීවිතේ හොදම කාලය කරගමු. ගෙවුනු ජීවිතෙ අත්දැකීම් ඉදිරියට ජවයක් කරගමු. දෙපෙත්තෙන් පැලවෙච්ච දැන් රූස්ස ගස් වෙච්චි, ඇයි බැරි අපිට රූස්ස ගසක් වෙන්න.

ජීවිතේ ගෙවන්න, ජීවිතේ රදව ගන්න, ජීවිතේ ජීවත් කරන්න හොයමු අපි හේතුවක්. ගෙවෙන හැම මොහොතකම හැම තප්පරේකම හැම දවසකම අපිට ජීවත් කරන්න පුළුවන් ජීවිතේ අලුත් කරන්න පුළුවන් හේතුව්ක සොයමු. අන්න ඒ බලාපොරොත්තුව කවදා හෝ සැබෑවෙයි කියන ප්‍රාර්ථනාව ජීවිතේ කැවුම් කරවන නුඹට පුළුවන් ඒ බලාපොරොත්තුව ඔපවත් කරන්න, වර්ණවත් කරන්න, පාට පාටින් පාට කරලා විසිතුරු හැඩ වැඩ දමලා නිරන්තරනේ හැම මොහොතකම ඒක වර්ණව්ත කරන්න සුවදවත් කරන්න එහි සුවද විදින්න ඒ බලාපොරොත්තුව එක්ක දොඩමළු වෙන්න එය ඉටුවීම හෝ ඉටු නොවීම රදා පවතින්නේ නුඹ එයට දක්වන සැලකිල්ලයි, තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව අවංක වෙන්න හැම මොහොතකම

Image result for life and dream
හිතමු මොහතෙකින් අපි ආදරේ සෙනෙහසේ බලාපොරොත්තුවෙන් කියලා. නැතිනම් අධ්‍යාපනය රැකියාව , විවාහය , වෙන්නත් පුලුවන් ඒ කුමන බලාපොරොත්තුව උනත් ඒ සිතුවිල්ල අපිට ජීවත් කරවාවි.
බොහෝ විට එය අපේ සිහිනක් වේවා ගෙවෙන හැම මොහතෙකම නැතිනම් දකින්න අලුත් සිහිනයක් අලුත් බලාපොරොත්තුවක් හැකියි හැම විටම ජීවිතේ කරගන්න නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් සිහන දකින්න සිහින එක්ක ජීවත් වෙන්න ඒ සිහනෙ කොටසක් කර ගන්න. මට විශ්වාසයි ඒ සිහිනය නුඹව ජීවත් කරවනවා. විතරක් නොවෙයි. නුඹව සුන්දර කරනවා නුඹේ ආත්මය සුවදවත් කරනවා සිහිනයක් සැබෑ වූ විට දකින්න අලුත් සිහනයක් සිහින සිහිනයක් කර නොගන්න. අලුත් බලාපොරොත්තුවක්
හොද ගැඹුරු හුස්මක්,
ජව සම්පන්න නැවුම් අර්ථවත් ජීවිතයක්Related image

– ජීවිතයට ආදරෙන්
සමන්ති තලගහගේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *