එජාපය ජනපති මැදුර වටලයි

රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාට අගමැතිකම ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට බල කරමින් ජනාධිපති මන්දිරය හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වට කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් සූදානම් වන්නේ යයි වාර්තා වෙයි.

එම පක්‍ෂය විසින් පවත්වන විරෝධතා පා ගමනමනකින් පසු මෙම ක‍්‍රියාමාර්ගයන් සදහා අවතීරණ වනු ඇතැයිද සදහන්ය.

එම පක්‍ෂ නායකයන්ද ජනහමු අමතමින් අවස්ථා ගණනාවකදී කියා සිටියේ ජනාධිපති මන්දිරය වට කිරීමට කටයුතු කරන බවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *