කටක යථාර්ථය නම් අප සූදානම් නොමැති බවයි

ගෙවී යන මේ මොහොත යනු කෝටි දෙකක් වන ජනතාව ගේ ඉරණම තීන්දු කරනා ” ජනාධිපති ” ට පිස්සු ද නැද්ද යන්න ගැන serious සංවාදයක් පවතින මොහොත කි.

ජනාධිපති ට ඇත්තටම පිස්සු ද ? නැත්නම් හැටි ද ? චතුරිකා ගේ ජනාධිපති තාත්තා කියවපු කෙනෙක් පිලිතුරු දෙනු ඇත්තේ ඒ ඔහුගේ “හැටි” කියා ය.
ජනවාරි 08 රාජපක්ෂ රෙජීමය පෙරලද්දී දකින්නට ලැබුන සුවිශේෂී ලක්ෂනයක් නම් විපක්ෂ යේ ප්‍රධාන පක්ෂවල පොන්නකම නිසාම ජනතාව ගේ “self activate” වීමක් දක්නට ලැබීම යි. රෙජීමය පෙරලද්දී දක්නට ලැබුන facebook කැරැල්ල ඊට කදිම නිදසුනකි .
ගෙවී යන මේ මොහොත යනු පවත්නා දේශපාලනික රික්තකය පිරවීමට / ඒ සඳහා නායකත්වය දීමට කිසිදු විකල්ප දේශපාලන කණ්ඩායමක් /පක්ෂයක් සූදානම් නොමැති/ හැකියාව ක් නොමැති අවස්ථාවක ජනතාව අඩු නපුරක් තෝරමින් සිටිනා මොහොත කි. දෙරණ හි දිලිත් ලා , රෙනෝලා , මහාරාජ ලා රෙදි නැතුව තමුන්ගේ හාමුලා වෙනුවෙන් , තමන්ගේ ජාවාරම් වෙනුවෙන් ජනතාව අන්දන මොහොත කි.
ගෙවී යන මේ මොහොත යනු , එක්තරා විදියකට ජනවාරි 08 තත්ත්වය ට සමාන මොහොත කි. තමා අවට සිදුවෙමින් තිබෙනා දේ ගැන සැලකිලිමත් නාගරික ජනතාව දේශපාලනික ව සවිඥානික වෙමින්, පුලු පුලුවන් විදියට ඒ ගැන සංවාද කරමින් ඒ සඳහා නායකත්වක් සොයමින් සිටිනා මොහොත කි.
අනෙක් අතට ගෙවී යන මේ මොහොත යනු නාගරික දේශපාලනය ට නායකත්වය දෙන්නට වලි කෑ ” අපේ කාලේ දාර්ශනික යා” fixed income එකක් ලෙස පොලොන්නරුවේ බය්යෙකුට …ක දෙමින් සිටින මොහොත කි.

ගෙවී යන මේ මොහොතේ .., වඩා හොඳ හෙටක් වෙනුවෙන් සිහින දැකපු, ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙසුනු අප සැම පිලිගත යුතු කටුක යථාර්ථය ක් ඇත. එනම්, මේ මොහොතේ සමාජය ඉල්ලන සටන/දේශපාලනික නායකත්වය දීමට තවමත් අප ශක්තිමත් / සූදානම් නොමැති බවයි.

නිදහස් සුළග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *