පිල් බෙදුනට ගැහිල්ල එකයි – RDA එකේ පොහොට්ටු හා UNP එක්ව ගැහිල්ලක්

මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය කලින් බාරව සිටියේ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලයි.ඉන් අනතුරුව ඔක්තොම්බර් 26 වනදා ව්‍යවස්ථා කුමන්ත්‍රණය කිරිමේන් පසු නැවත ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් පිහිටු වූයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.නව ආණ්ඩුවේ මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය කබිල් හෂිම් හට බාර දීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ කටයුතු කර ඇත.

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන චොදනාවක් වියේ මග නැගුම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ ඔහුගේ දියනීය හිතේ හැටියට ජනතා මුදල් ගසා කන බවයි.එසේ ජනතා මුදල් ගසා කෑම සිදුවී ඇත්තේ ඉතා අපුරු ලෙසින්‍ ය.ඒ මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය විසින් කොන්ත්‍රාත් ලබා දි තිබෙන්නේ පොහොට්ටු පාක්ෂිකයන් හටය.එමගින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබලයන් ජනතා මුදල් ගසා කා ඇත්තේ පොහොට්ටු කාරයන් සමග එක්වය.

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් මේ වන විට කබීර් හෂිම් මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා RDA සභාපති ලෙස පත් කරගෙන ඇත්තේ පොහොට්ටු පාක්ෂිකයෙක් බව අප වෙත වාර්තාවේ.

මුන් දෙගොල්ලන්ම බලය ලබා ගෙන කරන්නේ, එදා වෙන වෙනම ගසා කෑ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරමින් දැන් UNP සහ පොහොට්ටු කාරන් එක්ව ඩීල් දමා රටේ ජනතාවගේ මුදල් ගසා කෑම ජයටම සුහදව කරගෙන යෑමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *