කිරි දෙනවා කියන්නේ දරුවන්ට කරන හතුරු කමක් – වෛද්‍ය ගිෂාන්ත දසනායක ( වීඩියෝ)

කිරිපිටි මාෆියාව මේ වන විට ලංකාව පුරා ව්‍යාප්තව දීර්ග කාලිනව දැවැන්ත ව්‍යසනයක්. සම්ප්‍රදායක් විදියට මේ වන විටත් පුරුදුව සිටින අපේ සමාජය මේ ව්‍යසනයෙන් මුදා ගැනීම සදහා වන දැඩි මෙහෙයක් වෛද්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු මුල්වී කටයුතු කරයි.

කිරි පිටිවල කිසිදු ගුණයක් හා වැදගත් කමක් නොමැති බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා බහුජාතික සමාගම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවත් පෙන්වා දෙමින් මාධ්‍ය වේදී තරින්ද ඇල්විටිගල සමග අදහස් දන්වන්නේ වෛද්‍ය ගිෂාන්ත දසනායකයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *