අගමැතිගේ වෙඩි නොවදින රථය කාදිනල් හිමියන් හරවා යවයි

එල්ල වූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයත් සමග ඇති වූ අනාරක්ෂිත තත්වය හේතුවෙන් අති උතුම් මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් පියතුමන්ගේ ආරක්ෂාව සදහා අගමැතිවරයා විසින් තමන්ට අයත් වෙඩි නොවදින රථ දෙකෙන් එකක් ලබාදීමට පියවර ගත් අතර එම රථය උන් වහන්සේ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.
මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ කාදිනල් හිමියන් සදහන් කොට සිටියේ තමාට එවැනි ආරක්ෂාවක් අනවශ්‍ය බවත් තමාට අවශ්‍ය පොදු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සලසා දීම බවත් මිනිසුන් අතරට යාම සදහා තමන් දැනට භාවිතා කරන රථය ප්‍රමාණවත් බවත් එහි අනාරක්ෂිත නම් ඒ සදහා මුහුණ දීමට තමා සූදානම් බවද සදහන් කොට සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *