එන්ගලන්තේ කුණු ගැන BOI කරුනු දක්වයි.

හේලීස් ෆ්‍රී සෝන් ලිමිටඩ් හි ආයෝජන මණ්ඩලය ඔවුන්ගේ ආයෝජන මණ්ඩල ගිවිසුමේ දක්වා ඇති කැපවීම සපුරාලීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිතය.

කටුනායක අපනයන සැකසුම් කලාපය තුළ අවසර ලත් ක්‍රියාකාරකම් ලෙස ඒකාබද්ධ සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් සහ එන්ට්‍රෙපොට් වෙළඳාමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට 2014 මැයි මාසයේදී ආයෝජන මණ්ඩලය හේලීස් නිදහස් කලාපයට අවසර දී ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආයෝජන මණ්ඩලය කියා සිටියේ සමාගම ඔවුන්ගේ කැපවීම සපුරාලීමට අපොහොසත් වී ඇති බවත්, තාක්ෂණික හා වෙනත් බාධක උපුටා දක්වමින් වරින් වර ඊට අනුකූල වන ලෙස දීර් ensions කිරීම් ඉල්ලා සිටින බවත්ය.
පැහැදිලි කිරීම – ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් නැවත අපනයනය කිරීම සඳහා පශ්චාත් පාරිභෝගික භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම

BOI ව්‍යවසායයක් විසින් ආනයනය කරන ලද දූෂිත ද්‍රව්‍ය බහාලුම් 102 ක් පිළිබඳව මෑතදී මාධ්‍යවල සඳහන් කිරීම සත්‍ය වශයෙන්ම වැරදිය. එම භාණ්ඩ තොග භාරකරු BOI ව්‍යාපාරයක් නොවන අතර එය BOI කලාපයක් තුළ හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම බහාලුම් කොළඹ වරායේ පිහිටා ඇත.

2013 හබ් රෙගුලාසි අංක 01, එනම් හේලීස් ෆ්‍රී සෝන් ලිමිටඩ් (එච්එෆ්එස්එල්එල්) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයෝජන මණ්ඩලයේ ව්‍යවසායයක ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට ආයෝජන මණ්ඩලය බලාපොරොත්තු වේ. කටුනායක අපනයන සැකසුම් කලාපය තුළ අවසර ලත් ක්‍රියාකාරකම් ලෙස ඒකාබද්ධ සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් සහ එන්ට්‍රෙපොට් වෙළඳාමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් 2014 මැයි මාසයේදී අවසර දී ඇත.

නැවත අපනයනය කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන ලද මෙට්ට සහ බුමුතුරුණු බහාලුම් 130 ක් එක්සත් රාජධානියෙන් HFZL විසින් 2017 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ආනයනය කර ඇත. මෙම බහාලුම් අතරින් බහාලුම් 29 ක් නැවත අපනයනය කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, 2018 ජනවාරියේදී, මෙම බඩු තොගයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් නිදහස් කලාප පරිශ්‍රය තුළ නැවත අපනයනය නොකර මුදා හරින ලද / ගබඩා කර ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ ආයෝජන මණ්ඩලය, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සඳහන් කර ඇති බැඳීම්වලට තදින් අනුකූල වන ලෙස සමාගමට ලිඛිත උපදෙස් ලබා දී ඇත. ගිවිසුම සහ අදාළ පාරිසරික රෙගුලාසි. මීට සමගාමීව ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනාගතයේදී භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම අත්හිටුවීමට වැඩිදුර පියවර ගත් අතර 2018 පෙබරවාරි මස අවසන් වන විට සියලුම භාණ්ඩ ඉවත් කිරීමට සමාගම කැපවී සිටී.

කෙසේ වෙතත්, සමාගම මෙම කැපවීම සපුරාලීමට අපොහොසත් වී ඇති අතර, තාක්ෂණික හා වෙනත් බාධක උපුටා දක්වමින් වරින් වර දීර් ensions කිරීම් ඉල්ලා සිටී.

බැඳී ඇති පරිදි භාණ්ඩ නැවත අපනයනය කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වී ඇති හෙයින්, මෙම කාරණය කඩිනමින් අවසන් කිරීමේ අරමුණින් සමාගමට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ආයෝජන මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය
19.07.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *