අනුරාධපුර අසරණ වූ මවකට නිවසක් – ( photo)

අනුරාධපුර, කලාවැව, නෑගම කන්දේගම වාසය කරන අසරණ අම්මා කෙනෙකු වෙත ගරා වැටුනු නිවසක් වෙනුවට නව නිවසක් ඉදිකර දීමට ස්වරණා නවරත්න මහත්මිය හා ඉන්දියාවේ රජගහ නුවර වේළුවනාරාමධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම විජිත හිමියන් ප්‍රමුඛ පිරිසක් කටයුතු කර ඇති බව වාර්තාවේ.
වර්ෂා කාලයේදී පීඩාවට පත්ව හා ගරා වැටෙමින් තිබුණු නිවස යළි නගා සිටුවා ගැනීමට නොහැකිව අසරණව සිටි මම මහළු මවට හිසට සෙවනක් ඉදිකර දීම සදහා මූලිකව වැඩ කටයුතු භාර ගෙන අත්තේ ස්වරණා නවතරත්න මහත්මියයි. අනතුරුව නිවසේ වැඩ නිම මුල්‍ය අපහසුතා ඇති වූ බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ රජගහනුවර වේළාවනාරාමාධිපති පල්ලේගම විජිත හිමියන් දැනුවත් කොට ඇති අතර අනතුරුව නිවසේ ඉතිරි කටයුතු සියල්ල උන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීමෙන් සිදු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීය.

මේ සදහා උන් වහන්සේ සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට ජපානයේ පුධාන සංඝනායක ශ්‍රී ලංකා මහාබෝධි සමාගමෙි ගරුසභාපති අතිගෞරවනීය බානගල උපතිස්ස නායක හිමියන්ද , ඉන්දියාවේ සාංචි විහාරස්ථානයේ වැඩ වසන බානගල විමලතිස්ස හිමියන්ද , ඇතාබැඳියායේ සුගතානන්ද හිමියන්ද ඒකත්මිකව කටයුතු කොට ඇති අතර නිවසේ නාන කාමරය සම්පූර්ණයෙන් ඉදිකිරීමට බානගල උපතිස්ස නාහිමි කටයුතු කොට ඇති බව දැනගැනීමටහැකි විය.

එසේම ඇමරිකාවේ වෙසෙන විජිත හිමියන්ට සම්බන්ධ මිත්‍ර පිරිස්ද එක්ව අදාළ කටයුත්තට දායකත්ව දක්වා ඇති අතර නිවසට අවශ්‍ය සියලු ගෘහ භාණ්ඩ හා අනෙකුත් අවශ්‍යතා ලබා දීමට උන් වහන්සේ කටයුතු කළ බවද වාර්තාවේ.

 

Image may contain: plant and outdoor

Image may contain: tree, plant, sky, outdoor and nature

Image may contain: 4 people, including Vijitha Pallegama, people smiling, people standing and outdoor

 

Image may contain: 3 people, people standing and indoor

Image may contain: sky and outdoor

Image may contain: plant, tree, house, sky and outdoor

Image may contain: house and outdoor

 

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

Image may contain: people sitting, table and indoor

 

Image may contain: house and outdoor

 

Image may contain: 3 people, people standing

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *