අපේක්ෂකයා නම් කිරීමෙන් අනතුරුව සන්ධානය පිහිටුවිය යුතුයි – සජිත් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීමෙන් අනතුරුව සෙසු පක්ෂ සමග එකතුවන සන්ධානය පිහිටුවිය යුතු බව නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

එම නිවේදනයේ ඔහු විසින් පවසා ඇත්තේ . අගමැතිවරයා හා මා අතර හමුවකදී නව සන්ධානයට තමා එකඟ බවට ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවන් අද පුවත්පත්හි පළවී තිබේ. නව සන්ධානයක් පිහිටුවිය යුතු බව මා ලක්ෂවාරයක් එකඟ නමුත් එය පිහිටුවිය යුත්තේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා නම් කිරීමෙන් අනතුරුව බව මගේ මතයයි. එය සෙසු පක්ෂවලද මතය බව ඔහු වැඩිදුරටටත් අදාළ නිවේදනයේ සදහන් කර සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *