වෙන්ඩ අර්යාව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රීවරු කැඳවා සටනට සැරසේ…

නිවාස ඉදිරිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ බිරිද වන ජලනි ප්‍රේමදාස විශේෂ ආරාධිතවරිය ලෙස කැදවා පළාත් සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශිය සභා කිහිපයක මන්ත්‍රීවරුන් සෙත්සිරිපායේ අට වන මහල වෙත කැදවා විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති බවට තොරුතරු වාර්තාවේ.මේ සදහා හේෂාන් විතානගේ මන්ත්‍රීවරයාද සහභාගී වී ඇති අතර ඔහු එහිදී සදහන් කොට ඇත්තේ පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරුන් 38 දෙනෙකු විසින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලෙසට වන ලියවිල්ලක් අත්සන් තබා පක්ෂ නායකවරයාට ඉදිරිපත් කළ බවයි.

ජලනි ප්‍රේමදාස මූලිකත්වය ගත් මෙම සාකච්ඡාව සදහා කඩුවෙල, කොළොන්නාව, හෝමාගම, සීතාවක ආදී නගර සභා හා ප්‍රා දේශීය කිහිපයක ප්‍රා දේශීය සභා හා නගර සභා නියෝජිතයන් කැදවා තිබූ අතර එහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත්තේ එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකත්වය සදහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් කිරීම සදහා එම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බලපෑම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත සිදුකළ යුතු බවයි.

අදාළ සාකච්ඡාව ජනමාධ්‍යයට හෝ කිසිදු ඡායාරූපගත කිරීමකට ලක් නොවන ලෙස වලක්වා තිබූ බවටද විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග තහවුරු කර සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *