ජනපති ඡන්දයට පෙරාතුව පළාත් සභා ඡන්දය ද?

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට පෙරාතුව පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසා ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය දිනක මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ඇති නීතිමය තත්වය විමසීමට ජනාධිපතිවරයා බලාපොරොත්තු වන බවයි.

ජනාධිපතිවරණයට පෙරාතුව පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු නම් එය සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වීමට පෙරාතුව පැවැත්විය යුතු බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලංකා ටාර්ගට් වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

පළාත් සභා මැතිවරණය මේ වන තෙක් ප්‍රමාද වීමට හේතු වූයේ, සීමා නිර්ණ ගැටළු සහ කොට්ඨාස ක්‍රමය යටතේ මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ගැටළු උද්ගත වූ බැවිනි.

මෙම ගැටළු උද්ගත වූවද අධිකරණ නියෝගයකින් සීමානිර්ණ ගැසට් කිරීමකින් හෝ පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරන පනතක් මඟින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බව අප සමඟ අදහස් දැක් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු පැවසීය.

ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් සිදු කරන ලද විමසීමට ලැබෙන ප්‍රතිචාරය මත පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙනවාද නැතිද යන්න ලබන මස පළමු සතිය තුළ නිශ්චිත වශයෙන්ම තහවුරු කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *