චතුරිකා හා අනුරාධාගේ කෘති ත්‍රිත්වයක් අහසින් එළියට …

සුභාෂිණී චතුරිකා සහ අනුරාධා සංකල්පනී විසින් පරිවර්තිත කෘති ජනගත කිරීමේ උත්සවය අගෝස්තු 14 වන දා සවස 3.00. කොළඹ මහවැලි කේන්ද්‍රෙය්දී පැවැත්වේ.

සුභාෂිණි චතුරිකාගේ ‘මගේ තැන ඉඳන් හිතලා බලන්න’ අනුරාධා සංකල්පනී තිඹිරියාගමගේ ‘සරත් සමයේ හැලූණු පත්’ සහ ‘සුළඟේ ආ නළා හඬ’ යන පරිවර්තන කෘතින් එදින එළිදැක්වේ. මහවැලි කේන්ද්‍රයේ පැවැත්වෙන මෙම උත්සව සභාවේදී ගැටවර සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් මහාචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති, කේ.කේ.සමන් කුමාර සහ චින්තන ධර්මදාස අදහස් දැක්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *