“ශෂිණි හෙට්ටිආරච්චි අභියෝගතා කුසලාන” කාන්තා වොලිබොල් තරඟාවලිය අතිසාර්ථකව අවසන් විය

පාදුක්ක මාවතගම පැල්පොලමුල්ල පවර් ගර්ල්ස් ක්‍රීඩා සමාජය පළමු වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ ශෂිණි හෙට්ටි ආරච්චි අභියෝගතා කාන්තා වොලිබෝල් තරගාවලිය පැල්පොල පවර් ගර්ල්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඊයේ දින පැවැත්විය.
ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රීණි ශෂිකා හෙට්ටි ආරච්චිගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් පැවැත් වූ මෙම තරගාවලිය අති සාර්ථකව අවසන් වූ අතර මේ අවස්ථාවට

පැල්පොලමුල්ල ග්‍රාමයේ පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන චන්දන ලියනගේ මන්ත්‍රිතුමාද සහභාගි වූ අතර තරග අවසානයේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම සදහා මුදල් පරිත්‍යාගයන්ද මන්ත්‍රීවරිය විසින් සිදුකරන්නට යෙදිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *