සමාජවාදී ජනාධිපතිවරයාට ඇප මුදල් තැම්පත් කෙරේ..

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අපේක්ෂකයාට ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අද (04) රාජගිරිය මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදුකෙරිණි.
සමාජවාදී අපේක්ෂකයෙකු මෙවර ජනාධිපතිවරණයට යන තේමාව යටතේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ඔවුන් ඒ සදහා දුමින්ද නාගමුව මහතා ඉදිරිපත් කොට ඇත.
ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සදහා පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් සේනාධීර ගුණතිලක , පාලක ලේකම් චමීර කොස්වත්ත සහ නිලධාරීන් සහභාගී සිටියේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *