ඇල්පිටිය ජන්දය හෙටයි

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ජන්දය හෙට පෙරවරු 08.00 සිට පස්වරු 04 .00 දක්වා ජන්ද මධ්‍යස්ථාන 47 කදී පැවැත්වේ.

ජන්ද දායකයින් 53384 ක් මෙවර ජන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සදහා සුදුසුකම් ලබා ඇත.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සදහා සභිකයින් විසි අට දෙනෙකු තෝරා පත්කර ගැනීමට නියමිත අතර එම නියෝජනය කොට්ඨාස ක්‍රමය මගින් සභිකයින් 11 කි. සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ සභිකයින් 17 කි.

ජනාධිපතිවරණ උණුසුම මැද පැවැත්වෙන මේ පුංචි ජන්දයේ ප්‍රථිපලය ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව සමීප රූපයක් බව දෙශපාලන විචාරකයන් ගේ අදහසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *