දෙබරවැව විදුහල්පති මාලු කන්න

හම්බන්තොට දෙබරවැව ජතික පාසලෙහි මෙවර අපොස සාපෙළ සදහා ඉදිරිපත්ව සිටින සිසුන්ට අදාළ විභාගයෙහි අයදුම්පත් ලබාගැනීම සදහා පාසල් සංවර්ධන රැස්වීමේදී අනුමත කරන ලද ගාස්තු ගෙවීමක් කළ යුතු බවත් ඊට අදාළ මුදල් පත්‍රිකාවක් සිසුන් වෙත යොමු කොට ඇති බවත් වාර්තාවේ.

මෙවර සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට අවශ්‍යය කරන ඇඩ්මිශන් එක ලබාගැනීමට නම් මෙම මුදල රැගෙන එන ලෙසත් එසේ මුදල් ගෙවීමට හැකියාවක් නැතිනම් ග්‍රාම සේවකගෙන් ලිපියක් ගෙන එන ලෙස දන්වල තියෙනව…. දෙබරවැව කියන්නෙ මහා සල්ලි තියෙන හිතෙන ඕනි වෙලාවක ඉල්ලන ඕනි වෙලාවක මුදල් වියදම් කරන්න පුලුවන් මට්ටමේ ආර්ථික පසුබිමක් තියෙන මිනිස්සු ජීවත්වෙන ප්‍රදේශයක් නෙවෙයි…
රජයෙන් වසරකට රුපියල් බිලියන ගනනක් අධ්‍යාපන වියදම් වශයෙන් වෙන්කරද්දී මෙලෙස පාසල් ළමයින්ගේ අයදුම්පත ඇපයට තබාගෙන මුදල් එකතු කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබාදෙන්නෙ කෙසේද….

 

No photo description available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *