සජිත්ගෙන් පොහොට්ටුවක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය හා විපක්ෂ නායකත්වය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබා නොදුනහොත් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට සිදුවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා සඳහන් කළේය.

දැනටමත් ඒ සඳහා වූ කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ හිරු රූපවාහිනියේ ‘සලකුණ’ වැඩසටහන සමග අදහස් පළ කරමිනි.

රට පුරා මේ වනවිට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති වී තිබෙන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

2015 වසරේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජය වූ පසු නැවත නව පක්‍ෂයක් බිහි කරමින් ඉදිරියට පැමිණ බලය ලබා ගත් ආකාරයේ අවස්ථාවක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට නිර්මාණය වී ඇතැයි ද ඔහු එහිදී පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *