අමාතංශ විෂය පථයන් ගැසට් කේරේ…

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට අයත් විෂයන් සහ රාජ්‍ය ආයතන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයකින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එම විෂයන් ගැසට් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයා,අගමැතිවරයා ඇතුළු අමාත්‍යවරු 17ක් යටතේයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ශ්‍රී ලංකා පොලීසියද ගැසට් කර ඇති අතර වැඩිම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රමාණයක් අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යටතට පවරා තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අස්සනින් යුතුව නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය මගින් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට අයත් විෂයන් , කාර්යයන්, දෙපාර්තමෙන්තු රාජ්‍ය සංස්ථා , ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන නිවේදනය කර තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට අයත් රාජ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව 31ක්.

ඒ අනුව එම අමාත්‍යාංශයට ත්‍රිවිද හමුදාවට අමතරව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ කොමිෂන් සභාව, ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය ද නම් කර තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යටතේ ඇති අමාතාංශවලට අයත් රාජ්‍ය ආයතන ගණන 88 ක්.

ඒ යටතේ මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව ,මහා භාණ්ඩාගාරය ,දේශිය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ,ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ,ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව ,ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සියලුම රාජ්‍ය බැංකු ඇතුලත් කර ඇත.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යධුරය දරන බුද්ධ ශාසන,සංස්කෘතික කටයුතු හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හින්දු ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලත්.

ඒ අනුව මෙවර රාජ්‍ය ආයතන ගැසට් කිරීමේදී සියලුම ආගමික කටයුතු එකම අමාත්‍යාංශයක් යටතට පැවරීම විශේෂත්වයක්.

නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යධුරයද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් දරන අතර ඒ යටතේ ගැසට් කර ඇති රාජ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව 17ක්.

බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අමාත්‍යධුරය දරන තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ,උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ නවෝත්පාදන අමාත්‍යංශ යටතට ආයතන 44 ක් නම් කර ඇත.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම , ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව,ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව,ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, සීමාසහිත ලංකා එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම,තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව,රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ සියලුම විශ්ව විද්‍යාල එම අමාත්‍යාංශ යටතට ඇතුලත්.

චමල් රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යධුරය දරන මහවැලි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග ග්‍රාමිය සංවර්ධන අභයන්තර වෙළඳ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පාරිභෝගික සුබසාධන යන අමාත්‍යාංශ යටතට රාජ්‍ය ආයතන 37ක් ඇතුලත් කර තිබේ.

මේ අතර මෙවර රාජ්‍ය ආයතන ගැසට් කිරීමේදී නිමල් සිරිපාලද සිල්වා ඇමතිධුරය දරන අධිකරණ,මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 20ක්ද , ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් අමාත්‍යධුරය දරන ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට ආයතන 06ක්ද ,දිනේශ් ගුණවර්ධන යටතේ ඇති විදේශ සබඳතා නිපුණතා සංවර්ධන රැකී රක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 25ක්ද ,ඩග්ලස් දෙවානන්ද මහතා අමාත්‍යධුරය දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 07ක්ද නම් කර ඇත.

එසේම පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි යටතේ ඇති කාන්තා ළමා කටයුතු සමාජ ආරක්ෂණ සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 42ක්ද, ජනක බණ්ඩාර තෙන්කෝන් මහතා ඇමතිධුරය දරන රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ රාජ්‍ය ආයතන 13ක්ද,ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඇමතිධුරය දරන අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 26ක්ද ඇතුලත් වේ.

මහාමාර්ග වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් දරන අතර එම අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 05ක්ද , විමල් වීරවංශ මහතා ඇමතිධුරය දරන කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන කර්මාන්ත සැපයුම් කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 29ක්ද, මහින්ද අමරවීර මහතා ඇමතිධුරය දරන ප්‍රවාහන සේවා විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 19ක්ද , එස්.එම් චන්ද්‍රසේන මහතා ඇමතිධුරය දරන පරිසර හා වනජීවී,ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 19ක්ද ඇතුලත් කර ඇත.

පළමුවරට කැබිනට් අමාත්‍යධුරයක් හිමිවූ රමේෂ් පතිරණ මහතා යටතේ ඇති වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ගැසට් කර ඇති රාජ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව 28ක්.

ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාද පළමුවරට මෙවර කැබිනට් අමාත්‍යධුරයක් හිමිවූ අතර ඔහු යටතේ පවතින කාර්මික අපනයන,ආයෝජන ප්‍රවර්ධන , සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතට නම් කර ඇති ආයතන සංඛ්‍යාව 09 ක්.

මින් පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම වෙනත් අමාත්‍යාංශ යටතේ පැවති ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මෙවර සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතට නම් කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

කෙසේවෙතත් කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට වෙන්වෙන රාජ්‍ය ආයතන ඉදිරියේදී ගැසට් කිරීමට නියමිතයි.
අමාත්‍ය විෂයපතයන් සහ කාර්යයන් ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *