යුරෝපයේ කලා පුරහඳ ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරය – රෝමයට ලඟ පාර – 09

‘ෆිරෙන්සෙ’ නම් පුරාණ ඉතාලියේ අගනුවරයි (වර්ෂ 1865 – 1870) . ඉතාලියෙන් යුරෝපයට දායාද වූ පුනරුදයෙ හි ආරම්භය සිදුවූයේ ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරයෙනි. පුනරුද සමයේ බිහිවූ බොහෝ ප්‍රවාදමය කලාකරුවන් බිහිවී ඇත්තේ ද මෙම ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරය තුළිනි. පුනරුදයේ සෑම අංගයන් මෙන්ම ත්‍ර හා මූර්ති පිලිබඳවද වැදගත් මධ්‍යස්ථානය වූයේ ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරය බැවින්, මෙම නගරය ඉතාලි ජාතිකයින් විසින් “කුල්ලා දි යුරෝපා” නමින් හඳුන්වනු ලබයි. (කුල්ලා යනු තොටිල්ල යන අර්ථය දේ.)  යුරෝපයේ සෙසු රටවලට වඩා ඉතාලියට ද, ඉතාලියේ සෙසු නගරවලට වඩා ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරයටද ප්‍රබල සම්භාව්‍ය ශාස්ත්‍රීය සම්ප්‍රදායක් හිමිවී තිබුණි.යුරෝපයේ විශාලතම මෙන්ම ධනවත්ම නගර වැඩි ප්‍රමාණයක් ද වෙළඳ පන්තීන් ද පැවැතියේ ඉතාලියේ ය. පුළුල් වූ පෙර අපරදිග වෙළෙඳ කටයුතු සඳහා ‘වැනීසිය’ , ‘ජෙනෝවා’ නගර මෙන්ම ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරයේ ධනවතුන්ගෙන් ප්‍රබල දායකත්වයක් ලැබෙන ලදී.

මෙම කාලයේදී කලා කටයුතු සඳහා වරපත් මගින් ස්වයංපාලන බලතල ලැබූ ආයතන, මෙම ශාස්ත්‍රීය කලා කටයුතුවලට අනුග්‍රහය දක්වන ලදී. වර්ෂ 1450 න් පසුව මෙම ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන ලද්දේ පුද්ගලික ධනවතුන් ය. මෙහිදී ‘ෆිරෙන්සෙ’ නගරයේ ‘මෙඩිචි’ පරම්පරාවෙන් විශාල දායකත්වයක් හිමිවිය.

නූතන ඉතාලියේ පුරාණ ගොඩනැගිලි විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති නගර අතුරින් ‘ ෆිරෙන්සෙ’ නගරයට හිමිවන්නේ විශේෂිත වූ ස්ථානයකි.රජය විසින් මෙම නගරයේ ඉපැරණි ගොඩනැගිලි තවමත් ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් පවත්වාගෙන යාම නිසා නූතන නගර ව්‍යුහය ද සාම්ප්‍රදායික ගාම්භීර මුහුණුවරක් ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *