කොරෝනා ඇමරිකාව විසින් නිෂ්පාදනය කළ වෛරයක් බවට තොරතුරු හෙලිවේ ..

ලෝක ප්‍රකට හැකරවරුන් Anonymous විසින් කොරෝනා වෛරසය යනු පරීක්ණාගාර තුල මිනිසුන් විසින් නිර්මාණය කළ වෛරසයක් බවට නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ‍රසායනාගාරයක් හැක් කිරීමේන් ලබා ගත් තොරතුරු මත ඔවුන් මෙලෙසට කරුණු හෙළිකර තිබේ.

එහිදි මෙම වෛරසය නිපද වූ විද්‍යාඥයන්ගේ නම්ද එම කණ්ඩායම විසින් හෙළිකර තිබෙනවා. එරිකා බ්ලැකර්ටන්, සාරා කූප් සහ පෝල් බ්‍රිටන් නම් ඇමෙරිකානු විද්‍යාඥයන් තිදෙනා විසින් කොරෝනා නිපදවා තිබෙන බවටයි Anonymous හෙළිකරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *