ආදරවන්තයින්ගේ දාන පාරමිතාව

පෙබරවාරි 14, අපි හැමෝම ආදරය ගැන කතා කරන දවස. ඒ වගේ දවසක ආදරය තවත් වැඩිකරන්නට බ්රේවන් වොෂ් තරුණ කණ්ඩායම ආදරවන්තයින්ගේ දාන පාරමිතාව සoවිධාන කරලා තියෙනවා. 2020 පෙබරවාරි 14 වෙනිදා සිකුරාදා කිරිබත්ගොඩ ශ්රීර සුදර්ශනාරාමය, පුරාණ විහාරස්ථාන භූමියේදි ලේ දන්දීමේ සහ ඇස් ඇතුලු අවයව දන්දීම සදහා පොරොන්දු පත්ර‍ අත්සන් කිරීමේ මහා පිoකම් මාලාව පැවැත්වෙනවා. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලසීමාව තුල පුද්ගලයෙකුට කල හැකි උතුම්ම පිංකමකට සහභාගිවෙන්න බ්රේන් වොෂ් තරුණ කණ්ඩායම ඔබ සියලුම දෙනාට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. මේ ආදරවන්තයින්ගේ දාන පාරමිතාවට ආදරය කරන එයත් එක්ක ඔබත් අනිවර්යයෙන් එන්න. මෙදා ආදරවන්තයින්ගේ දවස ජීවිත කාලෙම මතකේ තියෙන වටිනම දවසක් වනවා නොඅනුමානයි.
වැඩි විස්තර දැනගන්න කතා කරන්න,
හර්ෂ 077 597 7249 / 071 171 4659
ඉන්දික 077 399 9418

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *