දෙනියාය රෝහලේ නිරෝධායන ඒකකයට නිපුන රණවකගෙන් පරිත්‍යාගයක්.

දෙනියාය මූලික රොහලේ නීරෝධායන ඒකකය සඳහා අඩුපාඩුවක්ව පැවති රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම නිල්වලා නෙලුම ප්‍රජා සත්කාර පදනමේ සභාපති නිපුණ ආර්.රණවක මහතා අතින් පසුගියදා සිදුකෙරිණි.මේ වන විටත් දෙනියාය මූලික රෝහලේ වාට්ටු අංක 01 කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් වෙනුවෙන් පිළියෙල කර ඇති බව රෝහල් ප්‍රකාශකයකු පවසයි.

දෙනියාය මූලික රෝහලෙන් සිදුකළ ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් නිපුණ රණවක මහතා මෙම පරිත්‍යාගය සිදුකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *