ඉන්දියාවේ රැදී සිටින සිසුන් සුරක්ෂිතයි – ආනන්ද බෝධි සමාගමේ උප සභාපති පල්ලේගම විජිත හිමි කියයි

මේ වන විට ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය ලැබීම සදහා ගොස් එම විශ්වවිද්‍යාලයන්හි නේවාසිකව රැදී සිටින සිසුන් සුරක්ෂිත වීම සදහා තානාපති කාර්යාලය හරහා දැනුවත් කිරීම් සිදුකරමින් පවතින බවත් මුළු ඉන්දියාවේම ගමනාගමනය හා අනෙකුත් සියලු අංශ වසා දමා ඇති තත්වයක් තුළ එම විශ්වවිද්‍යාල තුලටම වී ඔවුන් සුරක්ෂිත වනලෙස දැනුවත් කිරීම් සිදුකොට ඇති බවත් ඉන්දියාවේ ආනන්ද බෝධි සමාගමේ උප සභාපති, ඉන්දියාවේ රජගහනුවර වෙිළුවන ශ්‍රී ලංකාරාමාධිපති නවදිල්ලියේ ශ්‍රී ලංකා වන්දනාකරුවන්ගේ නවාතැන්පොලෙහි  පරිපාලන ලේකම් පල්ලේගම විජිත හිමි සදහන් කොට සිටී.

lankatarget.com වෙත අදහස් දක්වමින් උන් වහන්සේ සදහන් කොට සිටියේ මේ වන විට දිල්ලිය බරණැස විශ්වවිද්‍යාලය . පුනේ ඇතුලු විශ්වවිද්‍යාලයන්හි රැදී සිටින සිසුන් විශාල පිරිසක් අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි සුරක්ෂිත  බවත් මේ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට සිසුන් පිළිබද කිසිදු බියක් ඇති කර ගත යුතු නැති බවද උන් වහන්සේ වැඩිදුරතටත් සදහන් කොට සිටී.

මේ වන විට ඉන්දියාවේ සියලුම නගර අප්‍රේල් 14 වන දින දක්වා වසා දමා ඇති අතර මෙය හේතුවක්ව අදාළ සිසුන්ට කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති අතර අදාල ප්‍ර දේශන්හි කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අවම බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් බිය විය යුතු නොමැති බවයි.

 

  • තුසිත පතිරණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *