සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධුරයට මේජර් ජෙනරල් එස්.එච් මුණසිංහ පත් කෙරේ.

ඔහු යුද හමුදා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ යුද හමුදා වෛද්‍ය බලකායේ බලකාධිපති නිලධාරියා වේ.
උසස් පෙළ සමත් වූ පසු රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළත් වූ අතර 1986 දී MBBS උපාධිය සම්පූර්ණ කළේය. වෛද්‍ය උපාධිය සම්පුර්ණ කිරීමෙන් පසු 1986 ඔහු ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදාවට එක් වු අතර, මුලික යුද්ධ පුහුණුව ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා විද්‍යා පීඨයෙන් හදාරා කපිතාන්වරයෙක් ලෙස ශ්‍රි ලංකා යුද හමුදා වෛද්‍ය බලකායට අනුයුක්ත කරන ලදී. මේජර් ජෙනරාල් එස්.එච්. මුණසිංහ රශ්මි හා විකිරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකි. කොළඹ යුධ හමුදා රෝහලේ අණදෙන නිළධාරී ලෙස ද කටයුතු කර ඇත. අඛණ්ඩ 32 වසරක හමුදා සේවයක් සහිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *