තත්පර 38න් කොටස් වෙළඳ පොළ ඇද වැටේ

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වසා දැමුණු කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු සඳහා අද (මැයි 11) විවෘත කළද ආරම්භ කර මිනිත්තුවක් ගතවීමටද මත්තෙන් වසා දමා තිබිණි.
අද දිනයේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ගනුදෙනු ආරම්භ කළ වේලාව ලෙස පෙ.ව. 11.00 සඳහන් වූ අතර ගනුදෙනු පද්ධතියේ අවසාන ගනුදෙනුව සිදුව ඇති වේලාව ලෙස සටහන් වී ඇත්තේ පෙරවරු 11.00.38 ය.
කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 10.11% කින් කඩා වැටීම හේතුවෙන් එලෙස වසා දැමීමට සිදු වී තිබේ.
දෛනික ගනුදෙනු සඳහා වසා දැමුණු කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ අද විවෘත කෙරුණේ මාස එකහමාරකට පමණ පසුවය.
ජනවාරි 1 වැනිදා සිට මේ දක්වා කාලයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 28.34% කින් ද එස් ඇන්ඩ් පී. ශ්‍රී ලංකා 20 දර්ශකය 40.06% කින් ද පහත වැටී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *