කෑගලු පොදු වෙළද සංකීර්ණයේ ගින්නක්

කෑගල්ල නගරය මධ්‍යයේ ඇති පොදු වෙළෙඳ සැල් සංකීර්ණයේ  හදිසි ගිනනක් හටගෙන තිබේ.
මේ වන විට  ගිනි ඇවිලෙමින් පවතින අතර එය නිවා දැමිම සඳහා ආරක්ෂක අංශ මෙන්ම කෑගල්ල නගර සභාව සහ ගිනි නිවන රථ කිහිපයක් යොදා ගනිමින් කටයුතු කරමින් සිටී.

 

Image may contain: one or more people and outdoor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *