ජගත් වික්‍රමසිංහ ගුවන් විදුලියේ මහ පුටුව දූෂණය කරයි

වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් පිරිනැමුණු පත්වීම් අතර ජනමධ්‍ය ක්ෂේත්‍රෙය් නව පත්කිරීම් කලාකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට පිරිනැමීම විසින් යම් යම් මත භේදාත්මක දෑ පසුගිය කාලය තුල සිදුවෙමින් පැවතුනි. ඒ අතර ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති පුටුව සංගීත වේදී ජගත් වික්‍රමසිංහට පිරිනැමීමට කටයුතු කළ අතර පත් කිරීමෙන් මාස කිහිපයක් ඉක්ම යාමට මත්තෙන් වාර්තාවන සිදුවීම්  ජනාධිපතිවරයාගේ දර්ශනයට සම්පූර්ණ ලෙස පටහැනි බවත් මෙතෙක් පත් කළ සභාපතිවරුන්ගේ ක්‍රියා පටිපාටිය ඉක්මවා යමින් දූෂණ වංචා ගුවන් විදුලියෙහි සිදුවෙමින් පවතින බවට ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ අභ්‍යන්තර තොරතුරු වාර්තා කර සිටී.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් ජනාධිපතිවරයා හා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වෙත යැවූ ලිපි කිහිපයක මේ කරුණු තත්වාකාරයෙන් වාර්තා කොට ඇති අතර පහත දැක්වෙන්නේ එම දූෂණ වංචාවන්ට අදාළ ලිපි කිිහිපයකි.

අතිගරු ජනාධිපති,
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා,
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය,
කොළඹ 01.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි,

වත්මන් ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති ජගත් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සිදු කර ඇති සහ සිදුකරමින් සිටින දූෂණ, වංචා හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.

මොහු ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති වීමෙන් පසු
සිදුකරමින් තිබෙන දූෂණ, මූල්‍ය වංචා සහ අක්‍රමිකතා

01. සභාතිවරයාට ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන් ලබා දී ඇති වාහනය වන්නේ ණඍ – 2480 අංක දරණ මෝටර් රථයයි. ඒ සඳහා රියදුරෙක් පූර්ණකාලීනව වෙන්කර ඇත. එසේ තිබියදී සභාපතිවරයා තම මෝටර් රථය ක්‍්්‍ය – 4048 පාවිච්චි කරන බව පවසන 2020.04.08 වන දින අධ්‍යක්ෂ (පාලන) වෙත ලිපියක් මගින් ප්‍රවාහන දීමනාව සහ ඉන්ධන දීමනාව ඉල්ලා සිටීම. ඒ අනුව ප්‍රවාහන හා ඉන්ධන දීමනාව ලෙස මසකට රු.68,000/- මුදලක් මේ වන විට සභාපතිවරයා ලබාගනී. මෙසේ ඉන්ධන දීමනාව ලබාගන්නේ ඉලෙක්ටි්‍රක් වාහනයකට වීම තවත් වංචාවකි. නමුත් ඔහුට වෙන්කළණඍ – 2480 මෝටර් රථය හා රියදුරු එලෙසම තබා ගනිමින් එම පහසුකම් ද පරිහරණය කරයි. ඔහුගේ මෝටර් රථයේ නිවසේ සිට කාර්යාලයට පැමිණ එය කාර්යාල භූමියේ නවතා දිවා කාලයේ සියලු ප්‍රවාහන කටයුතු ආයතනය මගින් ලබා දී ඇති මෝටර් රථයෙන් සපයා ගනිමින් රියදුරු ද පාවිච්චි කරමින් නැවත නිවසට යාමට තමන්ගේ මෝටර් රථය පාවිච්චි කරයි. ආයතනයෙන් ලබා දී ඇති මෝටර් රථය ඔහුගේ ලේකම්වරිය ගෙන ඒමට සහ සවස නිවෙසට ගෙනයාමට ද යොදා ගනියි. කොළඹින් බැහැර යන සියලු ගමන් සඳහා සංස්ථාවෙන් අමතර ඉන්ධන සහ ආයතනය මගින් ලබාදී ඇති ණඍ – 2480 මෝටර් රථය හා රියදුරු භාවිතා කිරීම සිදු කරයි. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ පවුලේ පෞද්ගලික ගමන් සඳහා ආයතනයේ වාහනය පරිහරණය කරනු ලබයි. (මීට අදාළ සියලු ලේඛන අමුණා ඇත.)

02. ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සමස්ත වහලය සෝලා පවර් තාක්ෂණය මගින් විදුලිය නිපදවීමට කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිය සභාපතිවරයාගේ නිවස “සෝලා පවර්”කරන ලද සමාගමට :ඊැිඑ කසfැ* ලබා දී අදාල සියලු වාර්තා සකස් කර ඇති අතර ඔවුන් සමඟ කොමිස් මුදලක් ලබා ගැනීමට සාකච්ඡා කිරීම. (මෙම ඊැිඑ කසfැ ආයතනය පිරමීඞ් මුදල් වංචා කරන ආයතනයකි.)

03. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා, ගරු විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත (ඉහළින් ආපු ඕඩර් එකක්) යැයි පවසමින් මැතිවරණ කාල පරිච්ඡේදය තුළ “සේවා අවශ්‍යතාවය” යන වචනය භාවිතා කරමින් අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට ඉන්දික ජයරත්න පත්කිරීම සහ වෙනත් තනතුරු ගණනාවක් නිර්දේශ කිරීම.

04. 2020 මාර්තු 09 දි මාතර රබීන්ද්‍රනාත්තාගෝර් ශාලාවේ පැවැති “රෑ ඉරපහන” (බන්දුල නානායක්කාරවම් මහතාගේ) ප්‍රසංගයට සහභාගීවීම සඳහා සිය පවුලේ සියලු දෙනාත් සමඟ ගොස් එම ප්‍රසංගයට සහභාගී වී මුදල් ද රැගෙන, රුහුණු සේවයේ නිරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වූ බවට පවසන සියලු ඉන්ධන, ප්‍රවාහන, ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ බිලට එක් කිරීම.

05. එලෙසම ඔහුගේ ඥාතියෙකු නුවරට රැගෙනයාම සඳහා ආයතනය මගින් ලබාදුන් මෝටර් රථයේ නුවරට ගොස් එම පෞද්ගලික කටයුතු කර කඳුරට සේවය නිරීක්ෂණයට ගිය බවට ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ බිලට සියල්ල එක්කිරීම.

06. ගුවන්විදුලි සංස්ථාව සතු ලක්ෂණ ගත පැරණි ගීත සංචිතය සභාපතිවරයාගේ පරිගණකයට ්ක්‍ක්‍ෑී (පරිහරණ කළ හැකි හා ගෙනයා හැකි) ලෙස ලබාගෙන ගීත විශාල මුදලක පුද්ගලික ආයතනයකට විකිණීම.

07. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාව සිටිමින්, දෙරන ලිට්ල්ස්ටාර්, හිරු, සිරස ස්වරණවාහනි සහ සමගාමී පුද්ගලික ගුවන්විදුලි නාලිකා ප්‍රවර්ධනය සඳහා සහභාගී වීම.

08. ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ නීති නිලධාරිනිය බියගන්වා ඇගෙන් ලිපියක් ලබාගෙන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ලේකම් ධූරයෙන් ඉවත් කර සභාපතිවරයාගේ ලේකම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්වරිය ලෙස පත්කිරීම. එමගින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණ තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම.

09. දෙරණ ත්‍ඵ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය එලෙසම ගුවන්විදුලියේ ප්‍රවෘත්ති අංශය මගින් කොපි කර ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට සභාපතිවරයා අධාර, අනුබල ලබාදීම.

10. සභාපතිවරයා විසින් පෞද්ගලිකව පවත්වාගෙන යන (ව්‍යාපාරික) නිවාස ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවීමට ඇති මුදල් පියවීමට නොහැකි වූ විට ගුවන්විදුලිය තුළ සිදු කරන කොන්ත්‍රාත් ඔහුට ලබා දී ගෙවීමට ඇති හිඟ මුදල් පියවා ගැනීමට හැකි බව කොන්ත්‍රාත්වරයාට පැවැසීම.

11. පොදු ජන පෙරමුණ වෘත්තිය සමිතියට එරෙහිව ඹභඡ හා න්‍ඪඡ වෘත්තීය සමඟ සාකච්ඡා කර ආයතනයේ සේවකයන් ඉවත් කිරීමට ඔවුන්නේ ලිපි ලබා ගැනීම.

12. සභාපතිවරයාගේ අත්තනෝමතික වැඩපිළිවෙලට විරුද්ධ වන පොදු ජන පෙරමුණ වෘත්තීය සමිතිය හා නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික ලිපිගොනු පාලන අංශයෙන් ගෙන සභාපතිවරයාගේ කාර්යාලයේ තබා ගනිමින් බලපෑම් කිරීම.

13. අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ඥාතියෙකු වන ඉංජිනේරු අංශයේ අධ්‍යක්ෂ පියදර්ශන සමග එක්වී පැය 22 000ක (නෑස්)ඩිජිටල් සංරක්ෂණ දත්ත ගබඩාව ගුවන් විදුලියෙන් රහසිගත පිටමන් කිරීම සම්බන්ධ චූදිතයන් ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන්ගෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාගැනීම. (විමර්ශන ලිපි ලේඛන ක්‍ෂෘ එකට ලබාදෙන ලෙස වෘත්තීය සමිති ඉල්ලීම් කලද එය සභාපතිවරයා විසින් යට ගැසීම)

14. ආයතනයේ කාන්තාවන් කීපදෙනෙකු සඳහා ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලා යෝජනා කරමින් ඔවුන්ට වැඩ ආවරණය කිරීම සඳහා විවිධ අංශවල අංශ ප්‍රධානීන් ලෙස පත්කිරීම.

15. ආයතනයේ නොවන ඔහුගේ පෞද්ගලික හිතවතුන් හා බිරිඳ දවස පුරා සභාපති කාර්යාලයේ රැදී සිටීම හා ආයතනයේ සේවකයෙක් නොවන පුද්ගලයෙක් මගින් සභාපතිවරයාගේ කාමරයේ දොර ඇරීමට හා ඇතුල් වන අය පිළිබඳව තීරණය කිරීමට යොදා ගැනීම.

16. උපදේශක තනතුරක් ලබාදුන් ජගත් ගාමිණී මාවතගම (සභාපතිවරයා සමඟ වසර ගණනාවක් ව්‍යාපාර කටයුතු වල නියැලුණු)“සිසුමිණි පවුර” නමින් ආයතනයක් සකස් කර දෙදෙනා එක්ව මූල්‍ය වංචා රෑනක් සිදුකළ නීතිවිරෝධි ලෙස රුහුණු සේවයේ ප්‍රධානියා ලෙස පත්කර ඔහුට මූල්‍ය හා පරිපාලන කටයුතු පැවරීම. ඔහු යොදවා විදේශ රටවල් හා පුද්ගලික ආයතන මගින් අවිධිමත් ලෙස මුදල් ලබා ගැනීම. (ප්‍රාදේශීය සේවාවක ප්‍රධානියා විය යුත්තේ ආයතනයේ ස්ථීර සේවකයෙකි.)

17. සභාපතිවරයාගේ අත්තනෝමතික තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්‍යාජ සංවිධාන හා වෘත්තීය සමිතිවල ලිපි ශීර්ෂ භාවිතා කරමින් මේ දක්වා හොඳින් සේවා කටයුතු ඉටුකරමින් සිටි නිලධාරීන් සභාපතිවරයාට අවනත නොවීම හේතුකොටගෙන ඉවත් කිරීම.

18. ආයතනයේ ඉඩම් හා දේපල සභාපතිවරයාට අවශ්‍ය පරිදි වෙන්දේසි කිරීම සඳහා මේවන විට පිඹුරුපත් සැකසීම ගුවන්විදුලි සංස්ථා භූමියේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ඉදිකිරීමටද සැලසුම් ආරම්භ කරමින් ඒ සඳහා කොමිසන් මුදලක් ලබා ගැනීමට ඇති ආයතනයක් සමඟ මේ වනවිට සැලසුම් සකස් කරමින් ඇත.

 

සභාපතිවරයාගේ පුද්ගලික දූෂණ හා වංචා

වත්මන් ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන ජගත් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔහු විසින් ජනාධිපති කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කර ඇති ජීවදත්ත සටහන මගින් සනාථ කරන බොහෝමයක් කරුණු සාවi වේ. ඒ අනුව,

01. ඔහුට සම්පූර්ණ කරන ලද සංගීත විශාරද උපාධියක් නොමැත.(විශාරද ඡ්රඑ 2 නොමැත.)

02. ඔහුට ඉංජිනේරු උපාධියක් නොමැත. (ඔහුට ඇත්තේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ මාස කීපයක පෞද්ගලික ආයතනයක් මගින් ලබාදුන් සහතිකයකි.)

03. ඔහු උසස් පෙළ ද අසමත් වී ඇත.

04. ඔහු කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයට බාහිර කථිකාචාර්ය තනතුරට ඉල්ලුම්කර එම තනතුර ලබාගනිමින් දේශන දෙකකට සහභාගීවීමෙන් පසු විiාර්ථීන් විසින් උපකුලපතිතුමාට කළ පැමිණිල්ලක් අනුව මොහුගේ ජීවදත්ත සටහන ව්‍යාජව සකස්කළ එකක් බවට අනාවරණය වී ඇති අතර ඉංජිනේරු උපාධියක් ඇති බවට දක්වා තිබූ ආයතනය පවා සාවi ආයතනයක් බවට ඔප්පු වී ඇත. එහිදී ඔහු කැඳවා විශ්ව විiාලය අක්‍රමිකතා සිදුකිරීම තුළ ඔබ විසින් කූට ලේඛන සකස් කිරීම යටතේ නීතිය හමුවට පැමිණවීමට හැකි බවත් දන්වා සේවය අත්හිටුවා ඇත.
(තොරතුරු සහතික කිරීමට විමසන්න. කැලණිය විශ්ව විiාලයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැටි්‍රක් රත්නායක මහතා – 0718449575)

05. මොහු ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ 1989 වාදක මණ්ඩලයේ වාදකයෙක් ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියදී ගීත තැටි හොරකම් කිරීමක් හා ආයතනයේ විනය විරෝධි කටයුත්තක් නිසා සේවයෙන් පහකළ (ෂබඑැරාසජ* සේවකයෙකි.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි,

ඔබතුමා විසින් පත්කළ බව කියමින් ඔබතුමාගේ දර්ශනයට පටහැනිව මේවන විට ගුවන්විදුලි සංස්ථාව විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට පත්කිරීම සම්බන්ධව අපි කණගාටු වෙමු.

ඔබතුමන් විසින් ආසන්න දිනයක සභාපතිවරයා හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කැඳවා උපදෙස් ලබා දුන්නේ ආයතනය මගින් මුදල් උපයන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස හා ඔබතුමන් විසින් ඉදිකළ නව ගොඩනැගිල්ල ආර්ථිකමය වටිනාකමින් යුතු ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදවා ගන්නා ලෙසයි. එහෙත් එම ගොඩනැගිල්ල නිරීක්ෂණයට හෝ සභාපතිවරයා මෙතෙක් ගොස් නැති අතර එම ගොඩනැගිල්ලේ කොටසක් මේවන විට ජරාජීර්ණය වී ඇති අතර අනෙක් කොටස් වල කාර්ය මණ්ඩල කාර්යාල පවත්වාගෙන යයි.

කළමණාකරණ දැනුමක් හෝ පරිපාලන දැනුමක් හෝ විධිමත් අධ්‍යාපනයක් නොමැති මෙවැනි පුද්ගලයෙක් ගුවන් විදුලියට පත්කිරීම තුළ රටේ ජාතික සම්පත් පුද්ගලික අරමුණු ඇති මිනිසුන් ඉදිරියේ විනාශවීම මොනතරම් ඛේදවාචකයක්ද?

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, මේ ඔබතුමන්ගේ විශේෂ අවධානය පිණිසයි.

මෙයට,

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව සුරැකීමේ සංවිධානය

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *