කොරෝනා පතුරන මැතිවරණ කොමිසම

මැතිවරණය සදහා යන වියදම බිලියන 14 ක් හෙවත්, රුපියල් ලක්ෂ 14,000 ක් වන අතර ඉන් අඩක්ම වියදම් වන්නේ පවතින කොරෝනා වසන්ගතය හේතුවෙන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වැඩ පිළිවෙල සදහා බව මැතිවරණය කොමිසම් සභාව ප්‍රකාශ කොට සිටියේය.

කෙසේ නමුත් අදාළ වියදම් ප්‍රමාණයන් හා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වැඩපිළිවෙල අතර පරස්පතරතා මතුවන්නේ මැතිවරණ කොමිසම් සභාව වියදම් අඩුකිරීම සදහා යැයි කියමින් නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රම වේදයන් ගොඩේ තාලයට ගොඩ දැමීමට ක්‍රියාකිරීමත් සමගය.

රෝගයේ පැතිරීම හා එහි භයානකකම මුල්‍යමය තත්වයන් ඈදාගෙන ඒ සදහා වන පිළියම් හෙවත් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් මත අඩු බරක් තැබීම ඔප්පු වන සිදුවීම හෙලිදරුව් වන්නේ මුව ආවරණ,  සදහා මිළදී ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන වැඩපිළිවෙල යටතේ මිළ ගණන් කැදවීම විසිනි.
මීට අමතරව අත් විෂබීජ හරණ දියර ලීටර් 1000ක් මිලදී ගැනීම සදහා මිළ ගණන් කැදවන බව දක්වා ටෙන්ටර් කැදවා ඇත. එහිද දැක්වෙන්නේ මැතිවරණ කොමිසම් සභාවේ අවශ්‍යතාවය සදහා hand Sanitizer මිටර් 1000ක් ( ලීරේ 5 කෑන් 200ක් ) මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යව ඇති බවත් මිල ගණන් ලබාදීමේදී වට්ටම් අඩු කිරීමෙන් පසුව ආයතනයට ගෙවිය යුතු මිළ සදහන් කළ යුතුබවත්ය .
තවතද අදාල hand Sanitizer මිටර් 1000ක් 50 ml පිරවීමට අවශ්‍ය ප්ලාස්ටික් කුප්පි 11 000 මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් කැදවා ඇත.
මේ සියලු ආකාරයේ මිළදී ගැනීම් ආයතනික හුදු යාන්ත්‍රණමය හෝ පරිපාලනමය රීතීන්ට අනුකූල විය හැකියි. එහෙත් මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණය කල් දැමීමට හේතු පාදක වන්නේ කෝරෝනා රෝගය හේතුවෙන් ජනතාව වෙත මෙය නොයාමේ ක්‍රමයක් ලෙසයි. නැවත කොරෝනා වසංගතය තත්වයන් සමනය වීම පදනම් කොට ගෙන ජනතාවට නිස
සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදයන්ට අනුව ඡන්ද භාවිතා කිරීම සැලසුම් සක්ස කරගෙන තිබේ.


එහේ මේ ක්‍රියාවලිය තුළ සහ ආයතනයන්ගෙන් මෙසේ මිළ ගණන් කැදවීම මේ වසංගතයේ භයානකත්වය එක වර කෙලසා දැමීමක් වන බව වැටහෙන්නේ ශූක්ෂ්‍යමව මේ සම්බන්ධව සොයා බලන්නෙකුට වැටහේ..

කොරෝනා ව්‍යසනය යනු අංක එකේ ලෝක විනාශ කාරී වෛරසයකි. එවැනි වෛරසයක් පැතිරීමේ සියලු සිදුරු වසා දැමිය යුතුය. ඒ සදහා ලොව ආරක්ෂා වීමට මිලට වඩා ගුණය සම්බන්ධ බෙහෙත් වර්ග හෝ විෂ බීජ නාශක යෙදීම අනිවාර්යයි. එහෙදී දැරීමට සිදුවන පිරි වැය ආණ්ඩුවක් වශයෙන් මේ මොහොතේ අනිවාර්යය වගකීමකි.

වෙන්ව තිබූ හෝ වෙන් කිරීමට බලාපොරාත්තු වන මුදල් අනිවාර්යෙන්ම මැතිවරණය සදහා යොදවන අතර එම මුදල් කොරෝනා විනාශ කිරීම සදහා යෙදවූ මුදල්ද වෙනවා.. නමුත් ආණ්ඩුවක් ලෙස පවතින ව්‍යසනය වෙත දැඩි අවධානය යොම ුකරන්නේ නම් ඉහලම තත්වයේ විෂ බීජ හරණ යොදාගත යුතු අතර ඒ සදහා මුදල්ද වෙන් කළ යුතුය.
එහෙත් මේ සිදුවෙමින් පවතින්නේ කුමක්ද ? මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලට hand sanitizer කෑන් අඩුම තරමේ ගෙන්වා ගෙන ඒවා නිසි ප්‍රමිතියක් නැති කුප්පිවල පුරවා නිලධාරින්ගපෙහසුවට තමන් විසින් අඩුගානට සකස් කිරීමක් සිදුවෙමින් පවතී.මැතිවරණ කොමිසම් කාලය මේ සදහා යෙදවන්නේ නම් මැතිවරණයට බාධාවකි.


කෙසේ නමුත් ටේන්ඩර් කරන ලදභාණ්ඩු මිල අඩු තත්වයක් ලබා දී එය භාවිතා කිරීමට ගැනීම සාමාණ්‍යයක් වන අතර එහි ගුණය සෘජුව ප්‍රහාර එල්ල කරනුයේ සමස්ථ රටවැසියාටය. එම නිසාම. මැතිවරණ කොමිසම මේ සිදුකරමින් සිටින්නේ ලාබෙට විෂ බීජ නාශක ගෙන ඒවා බෙදා හැරීම මගින් නැවත කොරෝනා ඒමේ ඉඩ කඩ පාලනය කිරීමට වඩා එවැන්නකට සහාය ලබාදීමට කටයුතු කිරීමයි.
මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයිනි, ඔබ ලාබ දේ සදහා අවස්ථාව දෙනුයේ විෂ බීජය විනාශ කිරීමකට වඩා එය නැවත නැවත ඡන්ද නිලධාරීන් මෙන්ම දායකයන් ද ලෙඩට ගොදුරු කිරීමක් සිදුවීමය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *