ටිපර් රථය හප්පා ගිය තරුණයා පිළිසරණක් ඉල්ලයි

පසුගිය ජුනි මස 10 වැනිදා සිදුවූ රිය අනතුරකින් gandara ප්‍රදේශයේ පදිංචි 37 හැවිරිදි තරුණයකු මේ වන විට කිසිම හව්හරණක් නැතිව එක්තැන්ව සිටි එම අනතුර නිසා සිදු වූ සිදුවූ තුවාල වලින් ඔහුගේ අක්මාවට දැඩිව හානි වී ඇති බව වෛද්‍යවරුන් පවසා සිටියද එම අනතුර නිසා මේ වන විට ඔහුගේ දෑස් දෙකම නොපෙනෙන අතර ඔවුන් පවසන්නේ මෙම අනතුර සිදු වූ පසුව ගන්දර පොලිසියේ නිලධාරීන් විසින් ඔහුව අපහසුතාවයට පත් කර ඔවුන්ට නීතියෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ඨ කර නොමැති බවය.

එම අනතුර සිදුකළ ටිපර් රථයේ අය ද මේ වන විට ඔවුන් ගැන සොයා බලා නැති බව මෙම අනතුරට ලක් වූ පුද්ගලයාගේ බිරිඳ පවසයි. අද ඔවුන්ට ඔවුන්ට ඉන්න හිටින්නට තැනක් පවා නොමැති අතර මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ දෙවිනුවර ප්‍රදේශයේ නිවසකය. ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත්ව මම පවුලට මෙන්ම අනතුරින් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා ගේ දෑස් සුව කර දෙන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර අදාළ පුද්ගලයන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කර දෙන ලෙස ද ඔවුන් ඉල්ලා සිටී.

මාතර පංකජ සංකල්ප

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *