උපකාරක පන්ති, ජාත්‍යන්තර පාසල් ද වසා දැමේ

ඔක්තෝබර් 05 සිට ඇරඹෙන පාසල්  නිවාඩුවට සියලුම පුද්ගලික හා ජාත්‍යන්තර පාසල් ද ඇතුළත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසයි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අමතරව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේද සියලුම උපකාරක පංති පැවැත්වීම ද නැවත දැනුම්දෙන තුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා නිකුත්කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *