හෝමාගම වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වසා දමයි

හෝමාගම කිරිවත්තුඩුව ප්දේ‍රශයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් වසා දමා ඇත.

ඊට කොරෝනා ආසාදිතයකු පැමිණීම හේතුවෙන් එය මුද්‍රා තබා තිබේ.

එහි සේවය කළ වෛද්‍ය වරයා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය නිරෝධායනය කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

අදාල ආසාදිත පුද්ගලයා රත්මලාන බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවය කරන පුද්ගලයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *