හමුදාවෙන් කෘෂි බලකායක් –

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් නව කෘෂිකාර්මික හා පශු සම්පත් බලකායක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

අද දින ශ්‍රී ජයවර්ධන පිහිටි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා මූලස්ථානයේ දී මේ සදහා සමාරම්භක උත්සවයක් ද සංවිධානය කර තිබුණි. එහිදී අදහස් දක්වමින් යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසා ඇත්තේ මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ රටේ ආහාර සුරක්ෂීත භාවය ඉහළ නංවිමින් රටේ ආනයනික කෘෂී නිෂ්පාදය වෙනුවෙන් ස්වයංපෝෂිත කෘෂි නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීම අරමුණ බවයි.

ඒ අනුව රජය සතු භාවිතා නොකළ ඉඩම් භාවිතා කර බෝග වගා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ඔහු වැඩිදුර පවසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *