වගා වලට හානි තවදුරටත්.

රිලවුන් සහ දඬුලේනන් සිය වගාවන්ට දැඩි ලෙස හානි සිදුකළද එම සතුන් පළවා හැරීමට හෝ සිය වගාවන් ආරක්ෂාකර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු අංශ කිසිදු තැකීමක් සිදුනොකරන බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්වතු හිමියන් චෝදනා කරයි.

මීට අමතරව පසුගිය කාලය තුළ රතු කුරුමිණි රෝගය සහ දළඹු උවදුර හේතුවෙන් පොල් වගාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත් වුවත් වැඩිම හනියක් සිදු වන්නේ රිලවුන් සහ දඬුලේනන්ගෙන් බව පොල් වතු හිමියන් පෙන්වා දෙයි.

පොල් ත්‍රිකෝණයට අයත් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පෞද්ගලික වගාකරුවන්ට සහ රජයට අයත් පොල් වගාවන් අක්කර සිය ගණනක් පවති.

ඇට්ටියේ සිට කුරුම්බා ගෙඩිය දක්වා මෙම සතුන් විනාශ කරන බව ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

මෙම සතුන් පළවා හැරීමට රතිංඤ්ඤා භාවිතා කිරීමට සිදුවන අතර ඒ සඳහා අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවද ඔවුන් පවසයි.

එමෙන්ම, මෙම සතුන් කොටුකර ගැනීමට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව කූඩු විශේෂයක් හඳුන්වා දුන්නද එම ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිදු නොවන බවටද වගාකරුවන් චෝදනා කළේය.

මේ හේතුවෙන් පොල් අස්වැන්න අඩු වෙමින් පවතින අතර වර්තමානයේ පොල් මිළ ඉහළ යාමට මෙය ප්‍රධාන හේතුවක් බවත් පොල්වතු හිමියන් පෙන්වා දෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *