– නිදහස – පානදුරේ චන්දිම ද සොයිසා

කවුළු පියන් හැර බැලුවොත් නෙතු ​​යොමලා
පවුරු බිඳ දමා ලෝකය ඇත​​ ​ දුවලා
බැබලු කලට ඇස්සට දත​​ ​ නියවාලා
පැවරු දෙයට දෙස් නගනව ​ එලවාලා

කරනට යමක් හරියට නෑ එක ​​​ එල්ලේ
පිහිටට ඇවිත් ඔබලා බලනව ​​​ මල්ලේ
රැල්ලට යටින් බඹරය කැරකෙන ​​​වැල්ලේ
කුල්ලට උනත් තේරෙන්නෑ යයි ​​ පිල්ලේ

පොඩි සංදියේ මව්බිම ගැන බැඳි ​​​ ආලේ
වැඩිලා ඇමුණුවයි රටවට මුතු ​​​ මාලේ
බිඳිලා සිතක් ලංකර ගත්තොත් ​​​ ජාලේ
සිඳිලා දිනක යයි රට යන්නන් ​​​ වාලේ

පෙරදිග මුතු ඇටය පෙර දා ජය ​​​ගත්තෝ
හොරකම, බොරුව සැමවිට විලියෙන් ​​ගත්තෝ
ආගම, දහම මුල් කරගෙන හිඳ ​​​ගත්තෝ
ලොවක් වටිනවා මට මගේ මී ​​​මුත්තෝ

කුඩාපොල වගේ හිමිවරු දිවි ​​​ පුදලා
කැප්පෙටිපොල, පුරන් අප්පු යුධ ​​ වැදිලා
රැකදුන් මව්බිමයි ලේ, දහදිය ​​​ හලලා
හිමියනි සුමංගල වඳිනමි දන ​​​ නමලා

රණබිම පුරා රන්වන් ලේ ගියේ ​​​පෙඟිලා
හදබිම ගැඹුරේ රණවිරුවන් ඇත​​​ තියලා
මව්බිම රකින මල් දස දහසක් ​​​ පිපිලා
තිසරණ සරණ පතනවා තෙරුවන් ​​​ වැඳලා

වල්මත් ලෙසට දුන්නද ඒ​​ ​​ලියවිල්ල
තාමත් තියනවා උන්ගේ ​ ​​ සෙවනැල්ල
නූපන් පැටව් හට දෙන්නට​ ​​ හසරැල්ල
කුල, මල, ජාති හැර එක්වව්​ ​​ ජනරැල්ල‍

• පානදුරේ චන්දිම ද සොයිසා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *